Avaleht Tunnustus Tallinn tunnustas aktiivseid korteriühistute juhte
Tallinn tunnustas aktiivseid korteriühistute juhte

Tallinn tunnustas aktiivseid korteriühistute juhte

Tallinna abilinnapea Eha Võrk tunnustas ja tänas 16. septembril Jaan Poska majas aktiivseid korteriühistute juhte, kes on 2020. aastal uuendanud oma korterelamute hoovide ilmet ja turvalisust või suurendanud korterelamu energiatõhusust ja välisilmet.

Korteriühistutele suunatud meetmetega toetab Tallinn aktiivseid korteriühistuid, panustades rahaliselt korterelamute hoovide ja fassaadide korrastamisesse, ning tunnustab korteriühistute juhte tehtud tööde eest. Eeskujulikud ühistud said tunnustusmärgid, mille saab paigaldada maja seinale.

Tunnustust jagati neile korteriühistute juhtidele, kes on uuendanud oma korterelamute õuealade ilmet, rajades näiteks uue parkimisala, prügimaja või haljasala. Lisaks tunnustas linn ka neid korterelamute juhte, kes on soovinud oma maja välisilmet parendada, muutes ka korterelamu energiatõhusamaks ja tänapäevasemaks.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on Tallinna linnal mitmeid meetmeid aktiivsete korteriühistute tegevuste toetamiseks nende ettevõtmistes, sealhulgas suuremahuliste tööde teostamiseks mõeldud toetusmeetmed, nagu „Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“.

„Soovime, et korteriühistute elanikud oleksid rahul, nende hoovi- ja õuealad oleksid kaunimad, korrastatumad ja funktsionaalsemad,“ ütles Võrk. „Toetame prügimajade, parkimisalade, mänguväljakute, rattamajade ja istumiskohtade ehitamist, et majad oleksid energiasäästlikumad ja tänapäevase välisilmega. Lisaks on linna soov toetada just neid tegevusi, mis looksid võimalusi korteriühistute liikmetel rohkem omavahel suhtlema hakata ja ühiselt kogukonna ettevõtmisi korraldada. Taoline ühistegevus tagab korterelamute juures turvalisema ja üksteisest hoolivama keskkonna.“

Võrgu sõnul võetakse „Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“ meetmete toel ette suuremahulisi ja kulukaid projekte. „Seda enam tuleb tunnustada neid korteriühistute juhte, kes on koos korteriomanikega vastu võtnud otsuste parandada oma maja energiatõhusust või muuta hoovide ilmet ja turvalisust,“ ütles Võrk.

„Hoovid korda“ toetusmeetme eelarve oli 2020. aastal 760 000 eurot  ja sellest toetati saja korteriühistu projekte, nagu parklate või prügimajade rajamine. „Fassaadid korda“ toetusmeetme eelarve oli 250 000 eurot ja sellest toetati 18 korterelamu energiatõhusamaks muutmist ja välisilme parandamist.

Linn toetab 2021. aastal aktiivseid korteriühistuid kogusummas ligi 1,37 miljoni euroga seitsmest eri toetusmeetmest. Uuena on sellel aastal lisandunud koolitustoetus korteriühistu juhtidele.

Tallinn korraldas 11. septembril ühistutele ja korteriomanikele suunatud elamumajanduskonverentsi, mida saab järelvaadata SIIN.