Home Keskkond Tallinna Botaanikaaed kutsub pühapäeval suurele prügipäevale
Tallinna Botaanikaaed kutsub pühapäeval suurele prügipäevale

Tallinna Botaanikaaed kutsub pühapäeval suurele prügipäevale

Sel pühapäeval kell 11.00-17.00 toimub Tallinna Botaanikaaias teemapäev “Prügi – muudame suhtumist, prügi vs tooraine”, kus tutvustatakse jäätmetekke vähendamise ja asjade kasutusea pikendamise võimalusi ning jäätmete liigiti kogumist. Teemapäeval kuuleb spetsialistide ettekandeid, viiakse läbi lasteprogramm, esitletakse dokumentaalfilmi ning jagatakse tasuta biojäätmete mahuteid.

“”Prügisse” tuleb suhtuda vastutuse ja kohusetundlikkusega,” leiab teemapäeva kuraator ja Tallinna Botaanikaaia metoodik Eliko Petser.

“Et korrastada jäätmemajandust ja vähendada nn prügi teket, on oluline näha “prügi” kui ressurssi ja toorainet,” ütleb Petser. Tema sõnul on botaanikaaia teemapäeva eesmärk inspireerida oma külastajaid mõtlema tagajärgedele, mida igapäevaselt oma elus loome. “Meie igaühe panus paremasse tulevikku on oluline, sestap peame oma käitumismustrid koduses jäätmemajanduses ümber kujundama. Praktilisele ja huvitavale teemapäevale ootame kõiki huvilisi peredest omavalitsusteni välja,” kinnitab Petser.

Teemapäeval tutvustab Tallinna Jäätmekeskus jäätmejaamade ümberkujundamist ringmajanduskeskusteks, sellel aastal toimuvatest muudatustest, uuest biolagunevate jäätmete süsteemist ning jäätmekeskuste tootest – kvaliteetsest kompostist. Räägitakse mulla väärindamisest ringmajandusvõtmes, kompostimisest väikeaiapidajatele, uuenduslikest meetmetest ning võimalustest. Teemapäeval saab teada, mida tehakse taarapunkti viidud pandipakenditega ja kuidas toimib panditopsi süsteem. Tutvustatakse taaskasutuse ehk upcycling põhimõtteid rõivatööstuses, mis vähendavad moetööstuse mõju keskkonnale.

Kell 16.20 esitletakse Anna Hintsi dokumentaalfilmi „Homme saabub paradiis”, mis näitab, kuidas noored emad on otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest, et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku.

 • Teemapäeval löövad kaasa Tallinna Jäätmekeskus, Tootjavastustusorganisatsioon, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL), OÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Eesti Pandipakend, Kuhuviia.ee, OÜ NutriLoop ja disainer Reet Aus.

Teemapäevale saab registreeruda siit!
Üritusele pääseb Tallinna Botaanikaaia tavapiletiga. Teemapäev on osa Euroopa rohelise pealinna eriprogrammist Tallinna Botaanikaaias.

Teemapäeva kava:

 • Teemapäeva moderaator on Juhan Hindov Tallinna Jäätmekeskusest
 • 11.00-11.10  Avasõnad. Urve Sinijärv, Tallinna Botaanikaaia direktor
 • 11.10-11.40 Jäätmete liigiti sorteerimine – kelle vastutus? Gaili Eding, Tootjavastustusorganisatsiooni turundus- ja kommunikatsioonijuht
 • Kes, kus, kuidas ja miks peab jäätmeid sorteerima? Milline on jäätmete sorteerimise tänane olukord Eestis ja milliste eesmärkideni peame lähiaastatel jõudma?
 • VIDEO “Hiiumaa ringmajanduse tsoon”. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)
 • 11.40-12.00 Mida tehakse edasi liigiti kogutud jäätmetega. Alder Harkmann, OÜ Eesti Pakendiringluse juhatuse liige
 • Kuhu liiguvad pandimärgiseta pakendeid edasi, mis nendega ja nendest tehakse, mis saab materjalidest edasi.
 • 12.00-12.50  Mida tehakse taarapunkti toodud pakenditega? Suzanne Meliste, OÜ Eesti Pandipakendi pakendiettevõtja teenusjuht
 • Kuidas ära hoida prügi teke avalikel üritustel? Kertu Tutk, OÜ Eesti Pandipakendi panditopsi projektijuht
 • Panditopsi teenus on mõeldud ürituste korraldajatele ning toitlustajatele, et asendada ühekordsed topsid ja nõud korduskasutatavate lahendustega.
 • 12.50-13.00 Küsimused-vastused
 • LÕUNA 13.00-13.45 Avatud on kohvik
 • 13.45-14.10 Mida saan teha mina, et vähendada jäätmeteket – parandamiskultuurist ja toodete eluea pikendamise võimalustest. Kristiina Kerge, Kuhuviia.ee projektijuht ja Tatjana Lavrova, Kuhuviia.ee venekeelse kommunikatsiooni juht
 • 14.10-15.10  Tallinna jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks. Rein Kalle, Tallinna Jäätmekeskuse juhataja
 • Biolagunevate jäätmete kogumine ja üleandmine on Tallinnas kohustuslik alates 1. aprillist 2023.a. Lennard Grant, Tallinna Jäätmekeskuse haldusjuht. Biojäätmete kogumismahutite jagamine.
 • Kompostmuld – koduaia rikkus tagasi mulda! Tallinna aiajäätmetest toodetud kvaliteetse komposti tootmine ja kasutamine koduaias. Sofia Pereskoka, Tallinna Jäätmekeskuse keskkonnaspetsialist. Tallinna Jäätmekeskus.
 • 15.10-15.30 Kompostimine väikeaiapidajale. Erinevad võtted ja võimalused kompostimiseks toidu kasvatusel.
 • Teele Sikka, OÜ NutriLoop projektijuht. Uuenduslikud meetmed ja erinevad kompostimismeetodid: bokashi, Johnson-Su; vermikompost; trummel ja aun kompostimise erinevad matejalid.
 • 15.30-16.20 Ringdisain kui lahendus. Reet Aus PhD, Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini ja Materjalilabor
 • DiMa vanemteadur. Tekstiilitööstuse mõju keskkonnale ja kuidas seda läbi ringdisaini vähendada. Tekstiili- ja moetööstuse toimimisest tulenevad probleemid läbi olelusringi. Tootmis- ja tarbijajärgsed jäätmed.
 • 16.20-17.00 Dokumentaalfilm “Homme saabub paradiis”. Anna Hints, režissöör ja toidupäästja.
  OÜ Stellar Film. Dokumentaalfilmi tutvustus ja esitlus. Maailm vaevleb prügiuputuse käes. Et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku, on noored emad otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Prügisukeldumisest.
 • 17.00-17.10 Teemapäeva kokkuvõte moderaator Juhan Hindovilt, Tallinna Jäätmekeskuse avalike suhete juht

Teavitusprogramm

 • 11.00 – 16.00 Tutvustused, teavitus
 • Raamat: „Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus” esitlus ja müük. Mahutite näidised. OÜ Eesti Pakendiringlus
 • Tallinna Jäätmekeskus jagab kohapeal tasuta 80 l ja 140 l biojäätmete mahuteid.
  Tutvustus ja info kohapeal. Lepingute sõlmimise võimalus. Tallinna Jäätmekeskus
 • Näitlikud materjalid elektroonika ja lambi pirnide ümbertöötlemise kohta. Kuhuviia.ee
 • Näitlikud kompostimisvahendid. OÜ NutriLoop
 • Tutvumine ringsete toodetega. Disainer Reet Aus

Lasteprogramm

 • 11.00 – 16.00 Tegevused, õppemängud, õppefilmid, viktoriinid, joonistamine.
 • Õpetliku sisuga sorteerimist käsitlevad videod ja nendega seotud müütide ümberlükkamine.
 • Puhaste pakendite mänguline liigiti sorteerimine; teemaga seotud nuputamise ülesanded, auhinnad.
 • Vanapaberi teekond. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)
 • Õpetlik sorteerimismäng lastele. OÜ Eesti Pakendiringlus
 • Joonistamine, viktoriin, auhinnad lastele! Eesti Pandipakend OÜ
 • Liigiti kogumine ja korduskasutus (eesti k, vene k. ja subtiitritega). Kuhuviia.ee
 • Biolagunevate jäätmete sorteerimine. Tallinna Jäätmekeskus
 • Mõistekaardid – tooraine jagamine süsiniku ja lämmastiku allikaks. Pildimäng: Kes elavad kompostikastis. OÜ NutriLoop