Home Haridus Tallinna munitsipaalkoolides alustab uut õppeaastat 47 241 õpilast
Tallinna munitsipaalkoolides alustab uut õppeaastat 47 241 õpilast

Tallinna munitsipaalkoolides alustab uut õppeaastat 47 241 õpilast

Tallinna munitsipaalkoolides istuvad 2021/22. õppeaastal koolipinki 47 241 õpilast.

„Kuigi koroonaaeg mõjutab meid veel ka algaval õppeaastal, jätkub ka positiivseid emotsioone. 1. klassi astub tänavu ligi 3900 koolijütsi, kelle siiras rõõm koolitee algusest on inspireeriv meile kõigile ning annab jõudu ja energiat kogu aastaks. Hea meel on taasavada tarkusepäeval mitu uuenenud koolimaja, mis on järjekordne samm linna arengustrateegia ühe olulise eesmärgi suunas – Tallinnas on õnnelikud õppijad. Leian, et laste heaolu koolis ja lasteaias on üks tänuväärsemaid väljakutseid, mille nimel töötada ja pingutada,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Soovin nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele 2021/22. õppeaastaks palju kordaminekuid ja loomulikult tugevat tervist!“

Munitsipaalkoolide 1. klassides alustab prognoosi kohaselt tänavu kooliteed 3895 last. Järgmistel aastatel hakkab õpilaste arv vähenema, sest laste sündimus on langustrendis. Gümnaasiumiastmel on olukord vastupidine: 10. klassidesse astub 3618 õppurit, mis on ligi 500 võrra enam kui möödunud õppeaastal. Kokku on gümnaasiumiõpilasi 10 196 ehk ligi 900 rohkem kui eelmisel õppeaastal. Õpilaste arvud täpsustuvad 10. septembriks, mil koolid on andmed sisestanud Eesti Hariduse Infosüsteemi. Munitsipaalhuvikoolides õpib üle 9100 õpilase.

Täielikult renoveeritud hoonetes alustavad 1. septembrist õppetööd Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium ja Tallinna Lasnamäe Põhikool. Tallinna Kopli Huvikool aga kolib vanast asukohast Lina tänaval uude Põhja-Tallinna kogukonnamajja (Kari tn 13). Renoveeritud said ka viie kooli spordiväljakud ja staadionid. Tänavu valmib veel Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ja lõpeb Tallinna Muusikakooli tervikremont.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolidest üle 90% on praeguseks tervikuna renoveeritud. Viimased tervikremonti vajavad koolid on projekteerimisel või ehitamisel ja on plaanitud renoveerida lähiaastatel. Alustatud on Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumi ja Tallinna Merivälja Põhikooli juurdeehituste rajamist. Tänavu algavad renoveerimistööd veel Mustamäe Laste Loomingu Majas.

Tallinna munitsipaallasteaedades käib 20 784 last, mis on 480 vähem kui eelmisel aastal. Sügisel jõuab lõpule nelja lasteaia tervikrenoveerimine ja peagi algab kuue lasteaia täielik remont.

Tallinnas on 195 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas 125 koolieelset lasteasutust, 57 üldhariduskooli, 10 huvikooli ja 10 noortekeskust ning Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja.