Avaleht Eesti elu Tallinna Sotsiaaltöö Keskust tunnustati EQUASS Assurance’i kvaliteedisertifikaadiga
Tallinna Sotsiaaltöö Keskust tunnustati EQUASS Assurance’i kvaliteedisertifikaadiga

Tallinna Sotsiaaltöö Keskust tunnustati EQUASS Assurance’i kvaliteedisertifikaadiga

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pälvis jaanuaris EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaadi juba kolmandat korda. Varem on Tallinna keskust kvaliteedisertifikaadiga tunnustatud aastatel 2013 ja 2015.

„Kvaliteedisertifikaadi saamise eelduseks on selged arengusuunad, teenuse saajate, asutuse töötajate ja koostööpartnerite rahulolu, vajadustele vastavad ja paindlikult korraldatud teenused, hästi juhitud organisatsioon ning korrektne dokumentatsioon“, ütles sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder. „Seda enam on heameel, et Tallinna Sotsiaaltöö keskus pälvis sertifikaadi juba kolmandat korda.“

Keskuse direktori Kersti Põldemaa sõnul on eelnevalt auditeeritud asutust tervikuna. „Seega erinevalt paljudest teistest sotsiaalasutustest sai Tallinna Sotsiaaltöö Keskus kvaliteedisertifikaadi kõigile pakutavatele teenustele,“ rõõmustas Põldemaa, lisades, et sertifikaat kehtib kolm aastat.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses viidi audit läbi detsembris 2018. Audiitori kokkuvõttes on kirjas: „Oli hea näha, et organisatsioon on pühendunud edasisele arengule ja oma klientidele kvaliteetse teenuse pakkumisele. Professionaalne, pühendunud ja motiveeritud meeskond on üks organisatsiooni peamisi tugevusi. Sellele lisandus hea ja meeldiv töökeskkond.

Audiitor tänab meeskonda nende koostöö eest. Meeskond lõi avatud atmosfääri, audiitoril oli ligipääs kõigile vajalikele dokumentidele. Auditi vaatluse all olnud teenuste osas vastab Tallinna Sotsiaaltöö Keskus täielikult EQUASS Assurance kriteeriumidele, vaadeldud dokumendid ja intervjuud andsid kinnitust vastavusest EQUASS Assurance põhimõtetele.“

Eestis on aastatel 2001-2018 EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaadi saanud kokku 75 sotsiaalteenuseid pakkuvat asutust. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on 2001. aastal loodud sotsiaalasutus, mille missiooniks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise kaudu kaasa aidata Tallinna toimetulekuraskustes elanike elukvaliteedi tõusule. Teenuste loetelus on kaheksa teenust, mida osutatakse kaheksas erinevas üksuses. Asutuses töötab 110 inimest, teenuse saajaid on ligikaudu 3000 inimest aastas.