Home Haridus Tallinna Ülikool avab interdistsiplinaarse mikrokraadi, mille keskmes on inimese ja looma suhted
Tallinna Ülikool avab interdistsiplinaarse mikrokraadi, mille keskmes on inimese ja looma suhted

Tallinna Ülikool avab interdistsiplinaarse mikrokraadi, mille keskmes on inimese ja looma suhted

Tallinna Ülikooli (TLÜ) loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) ja loomi kaasavate sekkumiste valdkonna katusorganisatsioonid alustavad 2023. aasta jaanuaris mikrokraadi kursusega, mis pakub akadeemilist ja praktilist õpet inimese-looma interaktsioonidest ja vastastikmõjudest.

Inimese-looma interaktsioonid mikrokraadi õppekava on loodud TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu koostöös.

Mikrokraad on mõeldud inimestele, kes soovivad süveneda keskkonna, inimeste ja loomade vastastikmõjude teaduspõhise uurimise valdkonda või tulevikus kaasata oma erialases tegevuses loomi. Näiteks on oodatud õppima inimesed, kes puutuvad enda tööülesannetes kokku  keskkonna, inimeste ja loomadega ning kelle ametipositsioon (või tulevikuplaan) eeldab teadmisi inimese-looma interaktsioonide valdkonnast.

„Inimesed, kes töötavad loomadega, peaksid omama liigispetsiifilisi teadmisi tajudest, käitumisest ning vajadustest. Samuti on oluline osata looma õpetada ning lugeda tema kehakeelt. Meie mikrokraad pakub alusteadmisi, mis arendavad loomi kaasavate sekkumiste valdkonda ning erinevate loomadega seotud teenusepakkujate töö kvaliteeti,” sõnas mikrokraadiprogrammi koordinaator Maarja Tali.

Mikrokraadiprogramm annab ülevaate inimese-looma interaktsioonide valdkonnaga seotud teaduspõhistest lähenemistest inimese tervise ja heaolu edendamise või õppe protsessidesse. Samuti aitab õppekava mõista lemmiklooma, olgu selleks kass, koer, hobune või väikeimetaja,  käitumist, tajusid, tervist ning heaolu.

Eestis on seni olnud võimalus õppida loomakasvatuse, bioloogia ning zooloogia erialadel. Peamiselt on nende õppeprogrammide keskmes imetajatest mets- või põllumajandusloomad. Uue mikrokraadi erilisus ja vajalikkus seisneb selles, et keskendutakse inimeste ja nende vahetus mõjusfääris elavate (lemmik)loomade kokkupuudete ning vastastikmõjudega seonduvale.

Mikrokraadi lektorid on loomi kaasavate sekkumiste ja looma tervise ning käitumise eksperdid ning suurte kogemustega praktikud. Lektorite hulgas on Liis Teesaar, Hele Aluste, Maarja Tali, Laura Kiiroja, Lea Tummeleht, Kati Leutonen, Mari Palgi, Katrina Jõemaa, Triin Jagomägi, Janne Orro, Triin Tohver jt.

Õpe toimub täiendusõppekursustena ühe semestri jooksul jaanuarist juunini 2023, reeglina iga nädala teisipäeva ja kolmapäeva õhtuti. Õppekava maht on 18 EAP-d ning mikrokraadi läbinuil on võimalus jätkata õpiteed 2024. aasta sügisel “Loodust ja loomi kaasavad sekkumised” mikrokraadiprogrammis. Viimase eesmärk on anda teaduspõhine teoreetiline ja praktiline ettevalmistus sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonnas ning loomade käitumises/õpetamises kutset ja/või erialast väljaõpet omavatele spetsialistidele, kes soovivad tulevikus pakkuda teenust loomi kaasavate sekkumiste valdkonnas.