Avaleht Eesti elu Tallinnas tehakse jõulukuuskedest hakkepuitu
Tallinnas tehakse jõulukuuskedest hakkepuitu

Tallinnas tehakse jõulukuuskedest hakkepuitu

Sellest nädalast algas Tallinna linnaosades vanade jõulukuuskede kogumiskampaania, mille raames saavad elanikud oma aja ära elanud puud tasuta kogumispunktidesse viia. Kampaania kestab olenevalt linnaosast kuni 25. jaanuarini, peale seda viiakse kuused Tallinna Utilitase koostootmisjaamale, mille kateldes muutuvad nad roheliseks elektri- ja soojusenergiaks.

Tallinlastele pannakse südamele, et üksnes jõulukuuskede jaoks mõeldud konteineritesse ei pandaks olmeprügi, ehitusprahti ega muid jäätmeid. Samuti ei tohi jõulukuusk olla pakitud kilesse ning selle küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või muud materjali. Ka on keelatud viia kuuski konteinerite kõrvale, linna haljasaladele või kohtadesse, kuhu tavapäraselt kogutakse korterelamute jäätmeid.

Kogumispunktide nimekiri on leitav linna kodulehel ja veebikaardil.