Avaleht Tunnustus TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert Anu Nuut pälvis EVSi sinise teenetemärgi
TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert Anu Nuut pälvis EVSi sinise teenetemärgi

TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert Anu Nuut pälvis EVSi sinise teenetemärgi

Anu Nuut pälvis Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuselt sinise teenetmärgi märkimisväärse panuse eest tehnilise komitee EVS/TK 57 töösse ja põlevkivi valdkonna standardite koostamisse.

Standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine”, mille algatajaks oli Anu Nuut, alustas TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juures tööd 2015.a. Anu Nuudi ülesandeks on komitee sekretäri töö, mis sisuliselt tähendab kogu tehnilise komitee tööprotsessi ja dokumentatsiooni korraldamist.

Anu Nuut kommenteerib standardimise tähtsust järgmiselt: „Tänapäeva ettevõtted tegelevad keeruliste sotsiaalsete, tehnoloogiliste, keskkonna- ja turusuundadega. Rahvusvahelised ja Euroopa standardid võivad aidata ettevõtetel areneda ja kasvada ning ellu viia oma uuenduslikke ideid, lahendades samal ajal mõningaid maailma suurimaid väljakutseid. Siin on oluline roll täita ka oma riigi rahvuslikel standarditel. Muutuste elluviimisel on jätkusuutlikkus kõige tähtsam!”

Tehniline komitee EVS/TK nr 57 tegeleb põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmise ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika ning aherainete ja jääkproduktide töötlemise valdkonna standardimisega . Tehniline komitee on vajalik, et  võtta üle vajalikke põlevkivivaldkonnaga seotud ISO ja Euroopa standardeid, ajakohastada olemasolevaid ja luua uusi rahvusstandardeid. Standardimise tehnilise komitee tegevus toimub tihedas koostöös Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega (EVS. EAK).

  • Tänaseks on tehnilise komitee toel avaldatud 14 standardit sh kaks põlevkivivaldkonna jaoks täiesti uut algupärast standardit: „EVS 940:2019 Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid” ja „EVS 943:2021 Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Kütused (klass F). Destillaat- ja jääkkütused, Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon.” Rohkem infot siit!