Home Eesti elu Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda
Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 1. oktoober.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul toetatakse sel aastal kogukondi kokku 1,44 miljoni euroga. „Programmi kevadvoorus said raha 295 projekti kokku 830 000 euro ulatuses ning nüüd jagame headele algatustele veel 610 000 eurot,“ ütles minister. „Eriti oodatud on innovaatilised ideed ja algatused kohalike teenuste arendamiseks. Näiteks korrastati eelmisel aastal poeruumid Kuusalu vallas Leesi külas ning koostöös teenusepakkujaga loodi võimalus pakiautomaadi teenuse (fotol) kasutamiseks piirkonnas, kus sellist võimalust varem ei olnud,“ tõi Aab välja.

Riigi Tugiteenuste Keskuse Interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja Imbi Uusjärve hinnangul on taotlusvoor seni hästi toimunud. „Et taotlemise reeglid on hästi töötanud, siis me neid sel korral muutnud ei ole. See tähendab, et toetuse taotlemine käib samadel tingimustel nagu kevadvoorus. Kellel näiteks taotlemine möödunud voorus pooleli jäi, saab seda nüüd samadel alustel uuesti teha,“ selgitas Uusjärv.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:

 • Harju maakond – MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
 • Hiiu maakond – SA Hiiumaa Arenduskeskus
 • Ida-Viru maakond – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • Jõgeva maakond – SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 • Järva maakond – MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
 • Lääne maakond – SA Läänemaa
 • Lääne-Viru maakond – MTÜ Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • Põlva maakond – MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
 • Pärnu maakond – MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • Rapla maakond – MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
 • Saare maakond – Saaremaa vald
 • Tartu maakond – MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
 • Valga maakond – MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
 • Viljandi maakond – MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
 • Võru maakond – SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsem info ja juhendid on leitavad ülaltoodud arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.