Home Märka Last Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab jõulueelsel ajal meelde nõudeid lastele suunatud reklaamidele
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab jõulueelsel ajal meelde nõudeid lastele suunatud reklaamidele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab jõulueelsel ajal meelde nõudeid lastele suunatud reklaamidele

Jõulukuul sagenevad lastele suunatud reklaamid, mistõttu paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) südamele pöörata tähelepanu erireeglitele nende avalikustamisel.

Laps on isik, kes on noorem kui 18 aastat. Reklaam on lastele suunatud, kui reklaami teostus on lastepärane, reklaamitavad tooted või teenused on mõeldud lastele, reklaam avalikustatakse lastesaate vahel või lastele suunatud veebilehel. Samuti, kui reklaamis kõnetatakse lapsi, näiteks: „Hei, lapsed!“

„Detsember on laste jaoks eriline aeg, sest aasta viimane kuu tähendab jõulupühi- ja pidustusi ning need omakorda meeleolukaid reklaame nii televisioonis, internetis kui ka tänavapildis. Paljud reklaamid on lastele suunatud, mistõttu peab nende puhul silmas pidama teatud kindlaid reegleid. Soovime just praegusel ajal pöörata tähelepanu erinõuetele lastele suunatud reklaamides,“ kommenteerib TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Last tohib reklaamis kuvada ainult tema seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Lastele suunatud reklaam peab arvestama laste east tuleneva kehalise ja vaimse eripäraga ning ei tohi:

  • luua muljet, et mõne kauba või teenuse kasutamine muudab lapse teistest paremaks või et selle puudumisel on vastupidine mõju;
  • tekitada lapses alaväärsustunnet;
  • sisaldada üleskutset selliseks käitumiseks või teoks, mille tulemusena laps satub või võib sattuda ohtlikku olukorda;
  • sisaldada last hirmutavaid elemente;
  • ära kasutada lapse usaldust vanema, õpetaja või teiste isikute vastu;
  • sisaldada pöördumist lapse poole, millega teda otseselt või kaudselt kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist või teenuse kasutamist;
  • otseselt õhutada last iseseisvalt tehinguid tegema.

Paavle lisab, et kui reklaamitava kauba või teenuse osutamine alaealistele on keelatud, ei tohi ka selle reklaam olla suunatud lastele. „Samuti ei tohi lapsele keelatud kaupade või teenuste reklaamis kuvada last,“ selgitab Paavle.