Home Keskkond Tartu keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 linnaelaniku
Tartu keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 linnaelaniku

Tartu keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 linnaelaniku

Eelmisel neljapäeval käisid kodanikualgatuse korras tekkinud grupi “Päästame Tartu keskpargi” esindajad kohtumas linnapea Urmas Klaasi, abilinnapea Gea Kangilaski ja linnaarhitekti Tõnis Arjusega. Linnalt oodati täiendavat infot Südalinna kultuurikeskuse (Süku) asukohavaliku kohta ja selgitusi, miks tehakse pargiala kohta otsuseid, mis on vastuolus nende eesmärkidega, mida linn taotleb haljastuse, liikluse ja linna kultuurielu arendamisel.

Kavandatav kultuurikeskus on kolmekorruseline puithoone ehitusaluse pinnaga üle 7000 m2 ja üldpinnaga suurusjärgus 22 000 m2 , mis on suurem kui Kumu (20 926 m2) või Helsingi Oodi (~18 000 m2). Linn taotleb samale krundile maa-aluse parkla lisamist, mis ei ole ei kultuurihoone ega ka Sükule vajalik. Kohtumisel ei saadud selgust, kas linn on kaalunud muid asukohavalikuid kultuurikeskuse püstitamiseks.

Petitsioonile “Peatada Tartu kesklinna pargi maharaiumine selleks, et ehitada Süku”, mille algatas Tartu Ülikooli informaatika õppejõud Anna Aljanaki käesoleva aasta 12. märtsil, oli 15. aprilli seisuga alla kirjutanud 5081 inimest. Kesklinna parke säilitama kutsunud petitsioon 2015. aastal kogus 2716 allkirja. Sellest hoolimata linn kinnitas otsuse ehituse lubamiseks Keskpargi krundil, kõiki vastuväiteid eirates.

Algatusgrupp “Päästame Tartu keskpargi” kutsub Tartu linnavalitsust üles vastama avalikult seni vastamata jäänud küsimustele enne 20. aprilli ja linnaelanikke avaldama oma seisukohta Tartu kesklinna arengu, sealhulgas keskpargi osas ametlike ettepanekutena Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (20. aprill ─ 20. mai 2021).

Rühmal “Päästame Tartu keskpargi” on üle 100 liikme, nende seas arhitekte ja projekteerijaid, looduskaitsjaid ja maastikuarhitekte, eri valdkondade õppejõude, üliõpilasi ning lihtsalt aktiivseid linnaelanikke. “Meie tegevus on avalik, meie sotsiaalmeediavõrgustikku on kutsutud ka Tartu linna valitsuskoalitsiooni liikmed. Toetame Süku ehitamist Tartu kesklinna, kuid sellises lahenduses, mis teenib kogu linnarahva hüvangut,” kirjutab rühm.