Home Eesti elu Tartu korteriühistud saavad asfalteerimistoetuseks 315 000 eurot
Tartu korteriühistud saavad asfalteerimistoetuseks 315 000 eurot

Tartu korteriühistud saavad asfalteerimistoetuseks 315 000 eurot

Tartu linnalt saavad tänavu elamute ümbruse asfalteerimiseks toetust 11 korteriühistut kokku summas 314 970 eurot.

„Majaesiste kõnniteede hea seisukord ja paremad kodulähedased parkimisvõimalused on kortermajade elanike jaoks väga olulised ning seetõttu saavad linnavalitsuse ja korteriühistute koostöös ka sel aastal korda terve rea korterelamute ümbrused,” ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. “Kuigi toetusmeedet on rakendatud juba ligi kahekümne aasta vältel, püsib korteriühistute huvi jätkuvalt suur ning soovime ühistuid ka edaspidi igapäevase elukeskkonna parendamisel linna poolt toetada.“

Ühistud küsivad tänavu toetust hooviala asfaltkatte renoveerimiseks, parkimisala rajamiseks või renoveerimiseks ning täiendavate parkimiskohtade ehitamiseks ja kõnnitee asfalteerimiseks.

Toetuse jagamise aluseks võetakse madalaim ehitustööde maksumus, millest taotleja tasub 50% ja Tartu linn 50%. Toetus sisaldab koos asfalteerimisöödega ka muid asfalteerimisele eelnevaid ning sellega kaasnevaid töid. Toetuse taotleja, töövõtja ja Tartu linnavalitsuse vahel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud. Tänavu jäävad linnalt saadava toetuse summad vahemikku 5200–69 000 eurot.

Tartu linn annab ühistutele asfalteerimistoetust alates 2003. aastast.