Avaleht Eesti elu Tartu Kutsehariduskeskus osaleb kahes õpiraskustega õpilastele suunatud projektis
Tartu Kutsehariduskeskus osaleb kahes õpiraskustega õpilastele suunatud projektis

Tartu Kutsehariduskeskus osaleb kahes õpiraskustega õpilastele suunatud projektis

Tartu linn remondib lasteaedu

Linnavalitsus tunnistas riigihankel “Tartu lasteaed Ristikhein rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine” edukaks Projektibüroo OÜ pakkumuse kogumaksumusega 88 800 eurot koos käibemaksuga. Hankelepingut rahastatakse linna eelarve vahenditest, tööde teostamise periood on 8 kuud lepingu sõlmimisest. Riigihange viidi läbi Tartu lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise ehitusprojekti koostaja leidmiseks. Projekti eesmärgiks on lasteaiahoone energiatõhususe parandamine.

Linnavalitsus sõlmib lepingu Tommi Play OÜga Tartu Lasteaed Tõrukese õueala mänguvahendite paigalduseks kogumaksumusega 35 577 eurot koos käibemaksuga. Tööde käigus likvideeritakse kolm amortiseerunud mänguatraktsiooni, paigaldatakse kaks maabatuuti, kahe liurenniga ronimislinnak ning kolme meetri kõrgune võrkpüramiid, samuti rajatakse paigaldatavatele atraktsioonidele turvaalad. Hankelepingut rahastatakse rahandusministeeriumilt COVID 19 eriolukorra raames eraldatud investeeringutoetuse vahenditega. Tööde teostamise tähtaeg on 2021. aasta 16. juuli.

Linnavalitsus sõlmib lepingu osaühinguga Pental Elekter lasteaia Tripsik välisvalgustuse ehituseks kogumaksumusega 39 545 eurot koos käibemaksuga. Tööde käigus paigaldatakse 17 mastvalgustit kõnniteede ja mängualade valgustamiseks, välised toitekilbid ning valgustus neljale varjualusele. Hankelepingut rahastatakse ligi poole summa ulatuses rahandusministeeriumilt COVID 19 eriolukorra raames eraldatud investeeringutoetuse vahenditega. Pool lepingu summast tasutakse 2021. aasta eelarvesse planeeritud haridusobjektide territooriumide korrashoiu vahenditest. Lepingu täitmise tähtaeg on 2021. aasta 17. september.

Tartu laululava esimese korruse saunaruumid lähevad remonti

Linnavalitsus sõlmib lepingu Haspo Restauraator OÜga Tartu laululava esimese korruse saunaruumide remonttöödeks. Remondi käigus lammutatakse olemasolevad põrandakatendid, ripplaed, dušivaheseinad, leiliruumi lava ja laudised ning paigaldatakse uued. Seintelt eemaldatakse lahtised ja katkised plaadid, välja vahetatakse amortiseerunud vaheuksed ja valgustid ning teostatakse muud vajalikud viimistlustööd. Leping sõlmitakse maksumusega 36 009 eurot, mis kaetakse Tartu linna linnavarade osakonna investeeringute eelarvest. Tööde tähtaeg on 2020. aasta detsember.

Tartu Kutsehariduskeskus osaleb kahes õpiraskustega õpilastele suunatud projektis

Linnavalitsus kiitis heaks Tartu Kutsehariduskeskuse osalemise partnerina projektis “Common aims, common plans”, kus osalevad õppeasutused Ungarist, Rumeeniast ja Soomest. Projektiga tahetakse jagada kogemusi ja tavasid õpilaste probleemide lahendamise oskuste arendamisel pöörates tähelepanu õpiraskustega õpilaste omadustele. Projekti põhitegevusteks on koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine, hariduslike erivajadustega õppijate toetamine haridustasemete lõpuleviimiseks ja nende tööturule ülemineku hõlbustamine ning praktikale suunatud õpikoja loomine. Koostöös arendatud väljundeid ja saadud teadmisi ning projekti tulemusi tutvustatakse avalikul üritustel Ungaris ja Soomes. Tartu Kutsehariduskeskuse osalemine projektis maksab 20 170 eurot ja seda rahastatakse Erasmus+ KA2 strategic partnership projects programmist.

Linnavalitsus kiitis heaks Tartu Kutsehariduskeskuse osalemise projektis “Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses”, mille eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisolekut tööturule siirdumiseks pärast põhikooli. Projekti jooksul arendatakse õppekava ja luuakse 85 õppekohta, mille tulemusel on vähemalt 50% õppe läbinud noortest valmis jätkama erialaõpingutega või siirduma tööturule. Projekti tulemusel suureneb Tartu kutsehariduskeskuse koostöö teiste kutsekoolide ja koostööpartneritega. Projekti kogumaksumus on 196 775 eurot ja seda rahastatakse sotsiaalministeeriumi toetusmeetmest “EMP ja Norra toetused 2014-2021”.