Avaleht Eesti elu Tartu linn soovib renoveerida loomade varjupaika
Tartu linn soovib renoveerida loomade varjupaika

Tartu linn soovib renoveerida loomade varjupaika

Linn kavandab uut tänavate hoolduse hanget

Volikogu andis linnavalitsusele loa korraldada Tartu tänavate hooldamise riigihange, mille tingimustes on senisega võrreldes mitmeid uuendusi.

Olulisema muudatusena on kavas ühte hankesse panna varem eraldi tellitud põhi- ja kõrvaltänavate hooldustööd. Ühises hankes loodetakse tekitada sünergiat ja kokkuhoidu marsruutide optimeerimise ja tühisõitude vähendamisega ning masinapargi paindliku kasutamisega. Samuti on kõigi tänavate hoolduse ühtne juhtimine oluline võimalikus kriisiolukorras, kui linn peab elutähtsa teenusena tagama kohalike teede sõidetavuse.

Praeguse põhitänavate hoolduse hanke periood oli viis aastat, uue hanke kestuseks on planeeritud viis aastat ja kaheksa kuud alates 1. novembrist 2021 kuni 30. juunini 2027. Pikem aeg on oluline, kuna eritehnika amortiseeritakse lepinguperioodi jooksul ja lühem periood toob endaga kaasa suuremad iga-aastased kulud. Samuti on tähtis lõpetada hankeperiood suvel, et tagada võimalikele uutele lepingupartneritele objektide sujuv üleandmine ja kohanemisaeg enne talvise pingelisema tööperioodi algust.

Tartu linna tänavad ja teed on jagatud hooldustööde tegemisel ida- ja läänepiirkonnaks, eraldi piirkond on endise Tähtvere valla ala.

Aasta ringi tuleb hanke võitjal Tartu tiheasustusalal hooldada kokku 2,3 miljonit ruutmeetrit sõiduteid, 202 tuhat ruutmeetrit jalgrattateid, 129 tuhat ruutmeetrit kõnniteid, sildu ja treppe, 110 tuhat ruutmeetrit parklaid, 316 bussipeatuse ooteala ning ka sildade ja viaduktide sadeveesüsteeme, deformatsioonivuuke ja piirdeid. Tähtvere hajaasustusalal tuleb talvel hooldada 97 kilomeetrit teid.

Tartu linn soovib renoveerida loomade varjupaika

Volikogu otsustas esitada rahataotluse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse Tartu koduta loomade varjupaiga taristu renoveerimiseks. Linna soov on loomade hoiu- ja ravivõimalusi parendada ning luua paremad töötingimused varjupaiga personalile ja vabatahtlikele.

Plaanis on rajada uus pääslamaja, kuhu tulevad õppeklass koolituste ja teabeürituste tarvis, loomaarsti- ja kontoriruumid. Samuti vajab varjupaik eksootiliste ja muude väikeloomade hoiuruumi ning uuendada tuleb tehnosüsteeme ja jalutusaedikuid.

Selle aasta esimese kümne kuuga on varjupaigast kodudesse võetud 430 kassi ja 190 koera. Aastas külastab varjupaika ligi 5000 inimest.

Projekti kogumaksumus on 840 tuhat eurot, millest Tartu linnal tuleb tasuda 210 tuhat. Positiivse rahastamisotsuse korral peaks renoveerimistööd jõudma lõpule 2023. aasta alguseks.