Avaleht Eesti elu Tartu lisaeelarve keskendub haridusele ja tänavate rekonstrueerimisele
Tartu lisaeelarve keskendub haridusele ja tänavate rekonstrueerimisele

Tartu lisaeelarve keskendub haridusele ja tänavate rekonstrueerimisele

Tartu linnavalitsus esitas linnavolikogule arutamiseks 12,3 miljoni euro suuruse lisaeelarve eelnõu, millega suurendatakse haridusinvesteeringuid ja tänavate renoveerimist.

Positiivse lisaeelarve koostamist võimaldas riigitoetuste summade täpsustumine. Võrreldes esialgsesse eelarvesse kavandatuga osutusid need mõnevõrra suuremaks. Võeti kasutusse ka 2018. aasta likviidsete vahendite jäägid.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on lisaeelarve puhul tegemist põhieelarve otsese jätkuga. „Saame ellu viia mitmed plaanid, mis esialgsest eelarvest rahapuudusel välja jäid, ning suurendada investeeringuid,“ ütles Klaas.

Enim täiendavad vahendeid planeeritakse lisaeelarvest haridus- ja majandusvaldkonda. Haridusse suunatakse 6 miljonit eurot ehk 46% kuludest ja majandusse 2,5 miljonit ehk 20% kuludest.

Linnapea sõnul soovitakse lisaeelarvega rohkem panustada ka tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse. „Täiendust said Vanemuise ja Ülikooli tänava renoveerimise eelarved. Uutest  objektidest lisandusid selle aasta teetööde kavasse Turu-Ropka tee ristmik ja Roopa-Variku-Maasika kõnnitee,“ loetles Klaas. Lisaeelarve võimaldab ohutumaks muuta Jaama 173 teeületuskoha. Tänavate rekonstrueerimisse ja transpordikorraldusse suunatakse lisaraha 1,4 miljonit eurot.

Hariduses suurendatakse investeeringute esialgset mahtu 2,1 miljoni euro võrra. Sellest 800 000 suunatakse lasteaedade kaasajastamisse: remonditakse rühmaruume Poku ja Sassi lasteaedades ning suurendatakse Maarjamõisa ja Pääsupesa remontide mahtusid. Kavas on ka Ilmatsalu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine.

Linnal on kavas lisaeelarvevahenditest lõpetada Tähtvere puhkepargis kunstlume tootmise süsteemi rajamine. Alustatakse Lodjakoja töökoja ehitamist.

Lisaeelarve eelnõu tuludepoole moodustavad riigitoetused ja sihtfinantseeringud 5 miljonit eurot ja likviidsete varade kasutuselevõtt 7,3 miljonit eurot.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb Tartu linna 2019. aasta eelarve 204,4 miljoni euroni.

Kommentaarid