Avaleht Haridus Tartu Ülikooli täiendusõppe vastu oli möödunud aastal suur huvi
Tartu Ülikooli täiendusõppe vastu oli möödunud aastal suur huvi

Tartu Ülikooli täiendusõppe vastu oli möödunud aastal suur huvi

Eelmisel aastal kasvas Tartu Ülikooli täiendusõppijate arv aasta varasemaga võrreldes ligi 11% ja ühe üliõpilase kohta oli peaaegu kolm täiendusõppijat.

2020. aastal õppis Tartu Ülikooli 1216 kursusel 40 493 täiendusõppijat, kellest 39 721 osales täiendusõppeprogrammides ja 772 võttis tasemeõppeaineid. Ligi kolmveerand täiendusõppeprogrammides osalejatest õppis täielikult või osaliselt veebipõhistel kursustel ja peaaegu kolmandik omandas teadmisi 21 vaba juurdepääsuga e-kursusel ehk MOOC-il. Lisaks korraldati 161 sisekoolitust, kus osales 2624 ülikooli töötajat. Statistika kohaselt oli kõige rohkem 27–80-tunniseid koolitusi, kus osales ühtlasi kõige rohkem õppijaid.

Ülikooli õppeprorektor Aune Valk avaldas heameelt, et vaatamata erakordsele aastale, mil suur osa täiendusõppest tuli kiiresti ümber korraldada ja koolitused veebi üle viia, on õppijate arv kasvanud. „See on võimalik tänu ülikoolisisesele ja -välisele heale koostööle ning nii akadeemiliste kui ka tugiüksuste suurele panusele,“ ütles Valk. Ta tõstis esile, et kasvanud on ühiskonda teenivate kõigile avatud kursuste osakaal – see puudutab nii riigi tellimusel pakutavaid tasuta koolitusi kui ka ülikooli omal algatusel avatud MOOC-e.

Ülikool koostab ka tellija soovidele ja vajadustele vastavaid täiendusõppeprogramme. 2020. aastal jätkusid ülikooli koostöösuhted nii avaliku sektori asutuste kui ka eraettevõtjatega. Koolitusi tellisid teiste hulgas finantsinspektsioon, riigikantselei, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituut, ravimiamet, keskkonnaamet ja riigikohus, mitmed muud ametiasutused, ettevõtted, tervishoiuasutused ja arvukad haridusasutused.

2020. aastal oli ülikoolidel esimest korda võimalus pakkuda riikliku koolitustellimuse raames tasuta täiendusõpet. Projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel korraldati aasta jooksul kaheksa tasuta kursust väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele.

Haridusministeeriumi 2019. aasta andmeil on Tartu Ülikool Eesti suurim täiendusõppe pakkuja.