Avaleht Haridus Tartu Ülikooli teaduskool ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž alustavad mitmekülgset koostööd
Tartu Ülikooli teaduskool ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž alustavad mitmekülgset koostööd

Tartu Ülikooli teaduskool ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž alustavad mitmekülgset koostööd

13. juunil kohtusid Kohtla-Järvel Tartu Ülikooli teaduskooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži esindused, et arutada võimalikke koostöökohti. Mõlema kooli esindused näevad võimalusi ühiselt luua andekatele õpilastele kursusi ning koolitusi reaal- ja tehnikavaldkonnas.

Esimene ühine ettevõtmine on juba augustis, mil Tartus toimub 9.–12. klassi õpilastele mõeldud tehnologialaager. Seal korraldab kolledž alternatiivsete energiallikate ja veeanalüüside töötoa.

„Olen väga rõõmus, et meil õnnestus tuua oma laagrisse Virumaa kolledži teadmised inseneeriast ja põlevkivitehnoloogiast, mis ei jää kindlasti viimaseks korraks,“ sõnab teaduskooli direktor Riin Tamm.

Ideid koostööks on teisigi. Kohtumisel kõneldi veel soovist algatada Virumaa kolledžis Tartus   populaarsust kogunud ja tunnustatud teaduskooli uurimislabori projekt. Lepiti kokku, et selleks läheb uurimislabori meeskond sügisel Kohtla-Järvele tutvustama oma programme käivitamaks piirkondlikku uurimislaborit. „See peaks sobima hästi ümberkaudsetele koolidele, sest pole vaja võtta ette ressursimahukat reisi Tartusse. Peale selle loodame saada Virumaa kolleegidelt teadmisi uute põlevkivitehnoloogiga seotud uurimislabori programmide loomiseks. See on ehe näide, kuidas koostööst võidavad ennekõike õpilased,“ rõõmustab uurimislabori käivitaja ja juht Karin Hellat.

Kolmanda ettevõtmisena oli delegatsioonidel kõne all parimate keemiateadmistega 8. klassi õpilastele huvipäeva korraldamine järgmisel aastal Virumaa kolledžis. Traditsiooniliselt on see üritus olnud Tartu Ülikoolis, kus toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavooru parimate 8. klassi õpilaste tunnustamine koos huviloengutega. Keemiaolümpiaadi juhi Ida Rahu sõnul pakuks ürituse viimine Ida-Virumaale võimalust näidata õpilastele keemia rakendusi. „Põlevkivi on Eesti üks tähtsamaid maavarasid, mille kaevandamine ja töötlemine on oluline tööstusharu. Samas kaasneb sellega ka arvestatav mõju keskkonnale, mille hindamine ja mõistmine on oluline. Ürituse viimine Ida-Virumaale pakuks õpilastele võimalust näha tänapäevaseid tehnoloogiaid põlevkivi töötlemisel ja kuulda uuringutest, mille eesmärgiks on muuta töötlemisprotsesse efektiivsemaks ning hinnata ja parandada tööstusest saadavate produktide omadusi. Samuti aitaks see õpilastel mõista ka keskkonnahoiu aspekte, mis kaasnevad põlevkivitööstusega. See võimaldaks suurepäraselt näha keemia praktilisi rakendusi ning keemikute töökohti Eestis. Lisaks loob see usutavalt koostöökohti Tallinna Tehnikaülikooliga,” täpsustab Rahu

Kahe kooli esmakordne kohtumine toimus aga märtsis, kui Virumaa kolledž külastas oma delegatsiooniga Tartus teaduskooli. Selle kohtumise tulemusel loodi kolledži juurde oma tehnika- ja teaduskool, mis pakub nutikatele õpilastele tublisti arenguvõimalusi tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika erialadel.  „Koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga võimaldab edukamalt teadvustada  maakonna elanikele reaal- ja tehnikahariduse olulisust Eesti riigi arengus ning toob Tartu kui ülikoolilinna tarkused lähemale Virumaa noortele,“ märgib Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht.

Kommentaarid