Home Eesti elu Tartus vanalinna muinsuskaitsealale parim planeeringuline lahendus uushoonestuse rajamiseks on leitud
Tartus vanalinna muinsuskaitsealale parim planeeringuline lahendus uushoonestuse rajamiseks on leitud

Tartus vanalinna muinsuskaitsealale parim planeeringuline lahendus uushoonestuse rajamiseks on leitud

Näituse, J. Liivi ja K.E. von Baeri tänavate vahelise kvartali planeeringu ideevõistluse võitis KOLM KOMA ARHITEKTID OÜ. Ideevõistluse eesmärk oli Tartus vanalinna muinsuskaitsealale leida parim planeeringuline lahendus uushoonestuse rajamiseks. Tegemist oli kutsutud osavõtjatega ideevõistlusega, kus osales neli arhitektuuribürood.

Foto: Riigi Kinnisvara

Võistluse ülesandeks oli leida Tartu vanalinna muinsuskaitsealale jääva Näituse tn 6, Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Veski tn 26a, J. Liivi tn 3, 5 ja J. Liivi tn 7 kinnistutest koosnevale alale linnaehituslikult parim planeeringuline lahendus uushoonestuse rajamiseks, mis võetakse aluseks edasise detailplaneeringu koostamiseks. Kavandatavast uushoonestusest moodustab 75% korterelamumaa sihtotstarve ja 25% toetav otstarve.

Foto: Riigi Kinnisvara

Žürii hindas kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, vastavust ülesandele ning selgitas anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi võitja.  Zürii tunnistas ideevõistluse võitjaks töö „Aja Rütm. Mikroidentiteedid“. Võidutöö autorid on arhitektid Annika Laidroo, Jaano Parmakson, Lisette Tiirik ja Urmo Mets, kes esindavad KOLM KOMA ARHITEKTID OÜ-d. Võidutöö auhinnaks on 10 000 eurot.

Foto: Riigi Kinnisvara

Žürii  sõnul on võidutöö korralikult läbi töötatud ja vormistatud lahendus, mis on leidnud parima tasakaalu planeeritavate mahtude ning olemasoleva korrapäratu keskkonna vahel.

Ideevõistluse žüriisse kuulusid žürii esimees Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, Tartu linnavalitsuse üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, Riigi Kinnisvara AS projektidirektor Kärt Vabrit, Riigi Kinnisvara AS arhitekt Kalle Komissarov, Tartu linna muinsuskaitse peaspetsialist, arhitektuuriajaloolane Egle Tamm.