Avaleht Haridus Tööandjad avavad sel nädalal lastele uksed
Tööandjad avavad sel nädalal lastele uksed

Tööandjad avavad sel nädalal lastele uksed

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid seda teha teadlikult, tuleb kasuks eelnev kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega. Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub sellel nädalal 17.−21. veebruaril algatus „Tööle kaasa!“, mille raames avavad Eesti tööandjad vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 1.−9. klassis õppivatele lastele loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks!

„Tööle kaasa!“ päev ei tähenda lihtsalt koolist vaba lõbusat päeva vanema töö juures. Päeva eesmärgiks on noorele töö ja töökeskkonna tutvustamine. Tegevuse käigus saab noor infot töömaailmas toimuvast mis aitab tal mõista, miks üks või teine töö vajalik on ning et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Algatus toimub kolmandat korda

Algatus toimub sel aastal üle-eestiliselt juba kolmandat korda. Eelmisel aastal osales algatuses ligi 200 kooli, 900 tööandjat ja 3300 õpilast. Selle aasta osalejad ja statistika selgub peale nädala toimumist. 2020 loodavad korraldajad kaasata senisest veelgi suuremat osavõttu.

Tööandjatest on esindatud kõik sektorid, nii era- avalik, kui mittetulundus, kes tegutsevad väga erinevates valdkondades. Õpilased saavad tutvuda väga paljude erinevate ametitega, näiteks raamatupidaja, lasteaiaõpetaja, remondiluksepp, laotöötaja, fotograaf, sünoptik, andmehalduse spetsilist, kokk, kriminalist, uurija, lennujuhtimise instruktor, müüja, koristaja, tolliagent, medõde, õpetaja jpt ning seda üle Eesti.

Aitab edendada karjääri- ja ettevõtlusõpet

Algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Samuti on õpilastele ette valmistatud valik erinevaid töölehti, mida saab õppetegevuses kasutada ja seeläbi õpikogemust paremini mõtestada.

Algatuse peakorraldaja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas algatust kommenteerides, et täiskasvanu igapäevatöös on palju põnevat ja olulist, mille edasiandmiseks ei piisa ainult sellest, et öeldakse noorele oma ametinimetus, näidatakse töövahendeid või pannakse töölaua otsa istuma. „Me peame aina rohkem innustama noori küsima ning uurima erinevate tööde ja ametite kohta meie ümber. Kõige lihtsam võimalus uudishimu tekitamiseks ongi alustada vanema töö tutvustamisest,“ ning lisas, et oma töö sisu ja selle väärtuste edasiandmine noortele ei ole alati nii lihtne, kui võiks esmapilgul arvata. „Kui tekitame noortes arusaamise milline on meie töö, siis see aitab neil tulevikus teha teadlikumaid karjäärivalikuid. Samas ei tohi ka karta, et noorele ei meeldi vanema täna tehtav töö, sest ka see arusaam võimaldab noorel veelgi lähemale jõuda sellele, mis võiks teda tõeliselt huvitada,“ ütles Palts ja soovis kõigile algatuses osalejatele teadmisterohket nädalat.

Eesti Töötukassa, juhatuse liige Reelika Leetmaa sõnas, et: „Töötukassal on väga hea meel, et lisaks algatuse toetamisele, saame ka ise selles tööandjana osaleda. Meie jaoks on väga oluline, et saame lastele ja noortele töömaailma tutvustada. Nii tekib  parem ülevaade erinevatest ametitest ja oskustest, mida on tööelus vaja. Tööle Kaasa  paneb juba  varakult mõtlema selle peale, mis mind huvitab, missuguste ametite kohta tahaksin rohkem teada ning mida õppida, et leida töö, mis mind õnnelikuks teeb.“

Milline on algatuses osalemise kasu?

  • Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte;
  • Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
  • Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet;

Algatusega liitumiseks on kaks võimalust:

  1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele.
  2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga