Avaleht Eesti elu Töötasu hüvitise maksmine jätkub ka maikuu eest
Töötasu hüvitise maksmine jätkub ka maikuu eest

Töötasu hüvitise maksmine jätkub ka maikuu eest

Valitsus otsustas Töötukassa nõukogu ettepanekul pikendada töötasu hüvitise maksmist senistel tingimustel ka maikuu eest. See aitab säilitada inimeste töökohti ning majandusel piirangute leevenemisel kiiremini taastuda.

„COVID-19 haiguse leviku ja kehtivate piirangute tõttu on paljude tööandjate igapäevane majandustegevus häiritud, käive ja tulud järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu maksmine raskendatud. Töötasu hüvitise maksmine ka maikuu eest aitab kaasa töökohade säilitamisele ning toetab majanduse kiiret taastumist,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Töötasu hüvitist saab taotleda Töötukassast ja seda rahastatakse töötuskindlustusvahenditest ning riigi eelarvest.

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui tema käive on langenud vähemalt 50% ja kui tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda.

Töötasu hüvitist makstakse igale töötajale ühes kuus kuni 1 000 eurot. Töötukassa maksab töötajale kalendrikuu eest kuni 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, millele lisandub tööandja poolt makstav töötasu (vähemalt 200 eurot). Töötasu hüvitist makstakse ka füüsilisest isikust ettevõtjatele töötasu alammääras.

Hüvitise maksmiseks maikuu eest saavad ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad esitada taotluse e-töötukassa kaudu 1. juunist kuni 30. juunini. Meetme maksumus on 20,1 miljonit eurot, mis kaetakse riigi lisaeelarvest.