Avaleht Eesti elu Tühjad hooned kuues linnas saavad muinsuskaitsetoetust
Tühjad hooned kuues linnas saavad muinsuskaitsetoetust

Tühjad hooned kuues linnas saavad muinsuskaitsetoetust

Selgusid taotlusvooru „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ tulemused: toetatakse seitsme hoone restaureerimist ja avalikku kasutusse võtmist kuues Eesti väikelinnas.

Toetuse saajateks on Läänemaa vallavalitsus, kes saab Lihulas Linnuse tee 1 hoone jaoks toetust summas 500 000 eurot. Võrus uuendatakse Kreutzwaldi 52 maja 354 383 euro eest. Valga vallavalitsus saab Kesk 19 hoone korrastada 359 009-eurose toetusega. Kuressaares saavad projektitoetust Sadamaait Veski tänav 9 hoonele ja Holisticum aadressil Tolli 4 asuvale majale, vastavalt 494 489 ja 458 264 eurot. Tallinna 13 aadressil Paides renoveerib Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus seni kasutuseta hoone 338 328 euroga. Karja 24 Haapsalus asuv hoone saab samuti toetust: Evald Okase Muuseumile makstakse projekti elluviimise eest 355 171 eurot.

„Taotlusvoorus otsiti projekte, mis võtaksid vanalinnade tühjad või alakasutatud majad uuesti kasutusse ja tooksid linnasüdametesse inimesi ja elu,“ ütles kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes. „Sealjuures oli raha kasutamise tingimuseks, et hoone uus funktsioon peab olema avalik ja elavdama vanalinna. Mitmele majale leiti uus otstarve, millel on eeldus olla majanduslikult tasuv. Mõni neist hooneist saab näiteks hooajalisest aastaringsesse kasutusse.”

Vanade majade uuteks kasutusteks pakuti näiteks kunstiresidentuuri, nukuteatrit, muusikamaja ja -kooli, kaugtöökeskust, säästva renoveerimise infokeskust ja muinsuskaitse teabekeskust. Samuti nähti nendes seltsimaja, käsitöökoda, õppekööki, muuseumi ja galeriid. Mitmel korral toodi välja soov rajada hoonetesse kas külalistemaja, kohvik, restoran, kauplus või siis nende kombinatsioon.

Taotlusvoor toimus programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Kokku esitati taotlusvooru 29 taotlust ja küsiti toetust 11 miljonit eurot. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Projektide elluviimise aeg on kuni 30 kuud.