Avaleht Eesti elu TUNNUSTUS I Selgusid koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ võitjad
TUNNUSTUS I Selgusid koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ võitjad

TUNNUSTUS I Selgusid koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ võitjad

Rahvastikuminister Riina Solman kuulutas välja koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ võitjad kolmes kategoorias. Auhinnad antakse üle pidulikul kodanikupäeva aktusel 24. novembril Tallinnas.

„Rõõm on näha, et noored on nii aktiivsed neid puudutavate probleemide defineerimisel ja nendele lahenduste leidmisel. Ma ei ole kunagi kahelnud noorte loovuses ja heades ideedes, kuid nende energia ja uuenduslikkus suudab ikka ja alati positiivselt üllatada,“ ütles Solman. Minister lisas, et kodanikualgatus ja –julgus kasvab läbi teadmiste, mida ja kuidas teha.

„Seetõttu olen siiralt tänulik nendele tublidele õpetajatele, kes on võtnud vaevaks oma õpilasi selles vallas harida. Ei ole ju kodanikuks olemine üheski ainekavas üleliia täpselt käsitletud ja nõuab seetõttu õpetajalt endalt suuremat ettevalmistust, et noori innustada. Heaks näiteks sellest on Väike-Maarja Gümnaasiumi õpetaja Helina Lükk, kelle õpilased on ideekonkursil võidukad juba teist aastat järjest,“ tunnustas Riina Solman.

6.-9. klasside võidutööd tulid sel korral Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, Keila Koolist ja Väike-Maarja Gümnaasiumist. Gümnaasiumi astme võidutööd esitati aga Väike-Maarja Gümnaasiumist, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist ning Elva Gümnaasiumist. Kõige aktiivsema kooli tiitli pälvis sel korral Kohtla-Järve Maleva Põhikool.

„Tänavu oli konkursi fookus laiem – probleemid ja ideed nende lahendamiseks ei olnud piiritletud oma kogukonnaga. Samas näitavad tulemused, et noored tajuvad hästi globaalseid probleeme, kuid soovivad nende lahendamist oma kodukandist alustada. See on tore, sest kodu, ka laiemas mõttes kogukonna näol, on noore heaks kodanikuks kasvamisel kõige olulisem koht ja sealseid murekohti märgates, saab neid ka lahendama asuda,“ nentis Solman.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.