Home Ukraina rahva toetuseks Ukrainlased saavad ajutise kaitse pikendamist taotleda PPA iseteeninduses
Ukrainlased saavad ajutise kaitse pikendamist taotleda PPA iseteeninduses

Ukrainlased saavad ajutise kaitse pikendamist taotleda PPA iseteeninduses

Eestilt ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikud saavad selle pikendamist taotleda kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee.

PPA identiteedi ja staatuste büroo komissari Marina Põldma sõnul on ajutine kaitse aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikel.

„Kuna sõjaolukord Ukrainas jätkub, on ajutise kaitse saanutel võimalik oma elamisluba pikendada. Pikendamiseks tuleb esitada taotlus PPA iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu. Varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu ei ole võimalik taotlust esitada,“ ütles Põldma.

Pikendamise taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Samuti on kohustuslik märkida taotlusele oma registreeritud elukoht Eestis. Osade taotluste puhul võivad menetlejad paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut, selleks võetakse nende taotlejatega individuaalselt ühendust.

„Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta,“ rääkis Põldma.

4. detsembri seisuga on ajutist kaitset taotlenud kokku 40 814 inimest. Alates 10. detsembrist avaneb esimese kuu jooksul võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist 17 142 inimesel.

  • Rohkem infot ajutise kaitse elamisloa pikendamise kohta leiab PPA kodulehelt.