Home Haridus Ülikoolid saavad ministeeriumi lisatoel suurendada vastuvõttu õpetajakoolitusse
Ülikoolid saavad ministeeriumi lisatoel suurendada vastuvõttu õpetajakoolitusse

Ülikoolid saavad ministeeriumi lisatoel suurendada vastuvõttu õpetajakoolitusse

Haridus- ja Teadusministeerium sõlmis Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga kokkuleppe lisaraha eraldamiseks, et suurendada järgmisel õppeaastal vastuvõttu õpetajakoolituse õppekavadele.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul luuakse lisaraha toel ülikoolide juurde 141 täiendavat õppekohta. „Lisaraha eraldamine ülikoolidele on üks abinõu, et tegeleda nüüd ja kohe õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu kindlustamisega,“ selgitas minister Kersna. „Mõlemad õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid võtavad järgmisel õppeaastal lisaraha toel täiendavalt vastu üliõpilasi nii bakalaureuse- kui ka magistriõppesse ning loovad juba töötavatele õpetajatele võimalusi paindlikuks kvalifikatsiooni või lisaeriala omandamiseks.“

Ministri hinnangul on õpetajate järelkasvuga eriti kriitiline seis loodus- ja reaalainetes. „Teame juba 2018. aasta OSKA uuringu tulemustest, et Eesti koolides on iga neljas füüsikaõpetaja ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia- ja matemaatikaõpetaja üle 60-aastane,“ selgitas minister. „Samuti on meie koolides süveneva õpetajatepuuduse tõttu järjest rohkem kvalifikatsioonita õpetajaid, kelle jaoks on vaja luua paindlikke õppeviise vajalike oskuste omandamiseks ja õpetajakutse saamiseks.”

Ministri sõnul on jätkuvalt koolides vajadus ka tugispetsialistide järele ja lisaõppekohtade loomine aitab ka selles osas.

Kokkuleppe kohaselt eraldab ministeerium ülikoolidele 1 480 000 eurot, et suurendada 2022/23. õppeaastal õpetajaõppe õppekohti. Lisaraha võimaldab Tallinna Ülikoolil võtta täiendavalt vastu 64 õppijat ja Tartu Ülikoolil 77, sh 28 õppijat Narva Kolledžisse.

Täiendavalt saavad ülikoolid võtta vastu 52 õppijat järgmistele bakalaureuseõppe õppekavadele: keeled ja mitmekeelsus koolis, koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keelekeskkonnas, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, pedagoogika, eripedagoogika. Magistriõppe õppekavadel saab 69 üliõpilase võrra suurendada vastuvõttu järgmistel õppekavadel: matemaatikaõpetaja, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja,  keeleõpetaja mitmekeelses koolis, kaasav haridus, eripedagoogika ja logopeedia. Lisaks luuakse ka 20 matemaatika ümberõppe kohta juba kvalifitseeritud õpetajatele.

Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA andmetel vajab Eestis vanuse tõttu asendamist ligikaudu 380 üldhariduskoolide õpetajat aastas. Haridus- ja Teadusministeerium on koos mõlema ülikooliga loomas Õpetajate Akadeemiat, mille eesmärk on samuti toetada õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu.