Home Tunnustus ÜRO peasekretär nimetab täna Eesti presidendi üleilmseks naiste ja laste õiguste eestkõnelejaks
ÜRO peasekretär nimetab täna Eesti presidendi üleilmseks naiste ja laste õiguste eestkõnelejaks

ÜRO peasekretär nimetab täna Eesti presidendi üleilmseks naiste ja laste õiguste eestkõnelejaks

Täna õhtul kohtuvad New Yorgis Eesti president ja ÜRO peasekretär Antonio Guterres. Kohtumise järel nimetab Guterres Kersti Kaljulaiu järgmiseks kaheks aastaks ÜRO peasekretäri naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemade eestkõnelejaks.

„Naiste, laste ja noorukite heaolu ja ligipääs tervishoiuteenustele on kliimakatastroofi vastu võitlemise kõrval kahe suurima väljakutse seas, mida maailma riigid üheskoos järgmistel kümnenditel lahendama peavad. Kusjuures me enamasti oleme teadlikud nii probleemidest ja nende põhjustest kui ka lahendustest, kuid edasiminek on vaevaline. Erinevates kriisides, ka praeguses kroonviiruskriisis, saavad kõige valusamalt pihta just need, kes kõige haavatavamad: lapsed, naised ja noorukid. Ükski inimene ega organisatsioon üksi siin maailma paremaks ei muuda, aga meil kõigil – riikidel, rahvusvahelistel organisatsioonidel, vabakonnal, igaühel – on võimalus kasvõi mõnes kitsamas lõigus muutust algatada või sellele hoogu anda. See on võimalus, mida üleilmse eestkõneleja roll annab,“ selgitas president Kaljulaid.

“Keeruliste arenguväljakutsete ajal aitab naiste, laste ja noorukite tervisesse ja heaolusse panustamine ehitada rahulikke, jätkusuutlikke ja kaasavaid ühiskondi,” lausus ÜRO peasekretär Antonio Guterres tänase kohtumise eel. Ta tõstis esile, et president Kaljulaid kehastab oma tegevusega Every Woman Every Child liikumise eesmärke ja näeb tehnoloogiat võimaluste võrdsustajana, et jõuda ka mahajääjateni ja sildu ehitades leida lahendusi naiste, laste ja noorukite kõige pakilisematele muredele.

ÜRO peasekretär Guterres selgitas, et naiste, laste ja teismeliste tervis ja heaolu on kesksel kohal ÜRO säästliku arengu tegevuskavas aastaks 2030. „Naised ja lapsed kannavad COVID-19 kriisis ränka koormat ning on ebavõrdeliselt mõjutatud kliimamuutustest põhjustatud konfliktidest ja kasvavavast sotsiaalsest ebavõrdsusest. Peame panema kõige haavatavamad meie tegevuskava etteotsa, kui soovime ehitada rahulikke, jätkusuutlikke ja kaasavaid ühiskondi, mida lubasime saavutada säästliku arengu eesmärkidega,“ lausus Guterres.

Nende eesmärkide täitmiseks on ÜRO peasekretär Guterres loonud uue rolli: naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemade eestkõneleja (Global Advocate on Every Woman Every Child). Järgmisel kahel aastal täidab seda rolli president Kaljulaid.

Liikumise algatas eelmine ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon 2010. aastal. Vahepealse kümnendiga on riikide ja organisatsioonide ühise pingutusena vaktsineeritud enam kui miljard last, alla viieaastaselt surnud laste osakaal on jõudnud ajaloo madalaimale tasemele, on suudetud ära hoida vähemalt 25 miljonit lapsabielu ja saavutatud mitmeid muid eesmärke.

Presidendi fookuses eestkõnelejana saavad olema eeskätt kolm teemat: emasuremuse vähendamine, piisava toiduga varustatuse tagamine ja innovatsioon. „Ja täna on muidugi kõige põletavam ka neis valdkondades viiruskriisist tingitud mõjude vähendamine. Otsese tervisekahju kõrval näeme, kuidas viiruse laiem mõju – tervishoiusüsteemide ülekoormus ja ebapiisavus, tekkivad hariduslüngad, tavapäraste tarneahelate katkemine ja palju muud – lööb kõige valusamalt taas kõige nõrgemaid. 2030. aastaks seatud eesmärkide täitmine muutub üha keerulisemaks, aga me peame pingutama,“ ütles president Kaljulaid ja selgitas, et näeb eestkõneleja rolli just võrgustiku looja ja vedajana.

„ÜRO peasekretäri kabinet, erinevad ÜRO agentuurid, nagu UNICEF ja UNWOMEN, Maailma Terviseorganisatsioon, Maailmapank, aga ka vabasektori organisatsioonid, nagu Punane Rist, World Vision ja paljud teised – see on meeskond, kellega koos tegutseme järgmisel kahel aastal,“ selgitas riigipea.

Kaljulaid täidab eestkõneleja rolli järgmised kaks aastat.