Avaleht Eesti elu Uuringu tulemused: igale kolmandale Eesti mehele meeldib tema töö ja vaid 5% on tundnud, et ei saa oma tööga hakkama
Uuringu tulemused: igale kolmandale Eesti mehele meeldib tema töö ja vaid 5% on tundnud, et ei saa oma tööga hakkama

Uuringu tulemused: igale kolmandale Eesti mehele meeldib tema töö ja vaid 5% on tundnud, et ei saa oma tööga hakkama

Rohkem kui iga kolmas Eesti mees (35%) leiab, et talle meeldib tema töö ja iga neljas mees (25%) on oma töö üle uhke ning vaid üksikud (5%) on tundnud, et ei saa oma tööga hakkama, joonistub välja CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri suurest tööturu-uuringust, milles osales üle 9000 töötaja ja tööotsija. Teisalt tõi aga uuring välja, et töö tekitab Eesti meestele märkimisväärset stressi ja rohkem kui kolmandik (36%) tunneb sageli, et on tööst väsinud. Oma põhipalgaga on täielikult rahul vaid pisut rohkem kui kümnendik (12%) Eesti meestest.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringus paluti töötajatel hinnata, kuivõrd meeldib neile oma praegune töö ja kas töötajad on tehtud töö üle uhked. Lisaks paluti uuringus hinnata, millega on töötajad enim rahul ja kui tihti esineb neil tööl erinevaid häirivaid olukordi. „Rahvusvahelise meestepäeva valguses otsustasime põhjalikult uuringu tulemused veelkord üle vaadata ja uurida, millega on Eesti mehed rahul ja millega mitte“, kommenteeris CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Selgus, et rohkem kui igale kolmandale (35%) mehele meeldib tema töö ja iga neljas mees (25%) on tehtud töö üle uhke. Oma tööd peab kutsumuseks pisut rohkem kui viiendik (22%) meestest ja 19% meestest muretseb töölt eemal olles, kuidas töö ikkagi tehtud saab,“ lisas Henry Auväärt.

Enam kui kolmandik meestest tunneb end tööst tihtipeale väsinuna

Uuringust tuli välja tõsiasi, et tööstress ei jäta puutumata ka Eesti mehi. Nimelt on rohkem kui kolmandik meestest (36%) tundnud end tihtipeale tööst väsinuna ja pea viiendik (19%) leiab, et suur töökoormus tekitab talle stressi. Oma tööst on tüdimust tundnud 15% meestest ja sama palju mehi leidis, et nad on sageli ka töö pärast närvilised. 11% meestest on tundnud, et neid koheldakse ebaõiglaselt.

Harvem esinenud häirivatest olukordadest tööl leidis vähem kui kümnendik (9%) Eesti meestest, et neil on tihti tööl igav ja kõigest 5% meestest on tundnud, et nad ei saa oma tööga hakkama.

Eesti mehed saavad töökaaslastega hästi läbi aga ei näe võimalusi teha karjääri ja teenida suuremat palka

Enim on Eesti mehed rahul oma läbisaamises töökaaslastega, mida kinnitas rohkem kui iga teine (54%) mees. Samuti on pea pooled (47%) meestest rahul ka töö asukohaga ja saavad üpriski hästi läbi oma vahetu juhiga.

Märksa vähem meeldib aga meestele see, kuidas tööaeg on ettevõtetes korraldatud – tööajaga olid rahul vaid pisut rohkem kui kolmandik (38%) meestest. Ka töövahendite ja tööriietusega on täiesti rahul umbes kolmandik meestest. Oma töökoormusega on rahul neljandik (26%) meestest.

Kõigest iga kümnes mees tõi uuringus välja, et ta on rahul karjääri- ja lisatasude teenimise võimalustega. Ka tööprotsesside korraldusega on täiesti rahul vaid 11% meestest ja suurt rahulolematust tekitab meestes ka põhipalk. Nimelt oli oma töötasuga täielikult rahul vaid 12% meestest. Lisaks ootavad Eesti mehed märksa rohkem tagasisidet ja paremat koosolekute korraldamist ning organisatsiooni juhtimist.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Uuringus osales 523 tööandjat ning 9289 töötajat ja tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Lisamaterjalid:

Sageli tööl kogetud olukorrad Mees Naine
Tundsin end väsinuna 36% 47%
Liialt suur töökoormus tekitas stressi 19% 27%
Olin oma tööst tüdinud 15% 15%
Olin töö pärast häiritud ja närviline 15% 21%
Tundsin, et mind koheldakse ebaõiglaselt 11% 14%
Mul oli igav 9% 8%
Tundsin, et ei saa oma tööga hakkama 5% 7%

Osakaal vastajatest, kes nõustusid täielikult allolevate väidetega Mees Naine
Mulle meeldib mu töö 35% 41%
Minu töö on mu kutsumus 22% 24%
Töölt eemal olles muretsen, kuidas mu töö tehtud saab 19% 19%
Olen oma töö üle uhke 25% 28%

Osakaal vastajatest, kes olid täiesti rahul järgmiste teguritega tööl Mees Naine
Läbisaamine töökaaslastega 54% 48%
Töökoha asukoht 47% 51%
Läbisaamine vahetu juhiga 47% 43%
Tööaja korraldus 38% 36%
Töövahendid 35% 31%
Tööriietus 34% 31%
Tööülesannete huvitavus 31% 32%
Töökoormus 26% 23%
Tööalased arenguvõimalused 18% 17%
Koosolekute korraldus 18% 16%
Organisatsiooni juhtimine 16% 13%
Tagasiside saamine 14% 13%
Põhipalk 12% 8%
Soodustused 12% 10%
Tööprotsesside korraldus 11% 10%
Lisatasude teenimisvõimalus 10% 6%
Karjäärivõimalused organisatsiooni sees 10% 8%

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga