Avaleht Eesti elu UUS ARENGUKAVA I Uue noortevaldkonna arengukava keskmes on noorte kaasamine
UUS ARENGUKAVA I Uue noortevaldkonna arengukava keskmes on noorte kaasamine

UUS ARENGUKAVA I Uue noortevaldkonna arengukava keskmes on noorte kaasamine

Vabariigi Valitsus kinnitas täna, rahvusvahelisel noortepäeval „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“, milles seatakse noortepoliitika sihid järgmiseks 15 aastaks. Uus arengukava on kehtiva noortevaldkonna arengukava 2014–2020 jätkustrateegia.

Uue arengukava eesmärk on luua eeldused selleks, et noortel kõigis Eesti piirkondades oleks võimalik elada tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning muuta oma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis oleks parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks.

„Noortevaldkonna arengukava kinnitamise päeva on kaua oodatud. On hea, et noortega tihedas koostöös valminud arengukava sai kinnitatud just rahvusvahelisel noortepäeval,” ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas: „Teame uuringutest, et noorte vaimne tervis on kannatada saanud, tekkinud on hariduslüngad ja juurde on tulnud noori, kes ei õpi ega tööta. Uus arengukava tegeleb kõigi nende probleemidega ja seab selged sihid kogu noortevaldkonna arendamiseks.“

Noortevaldkonna arengukava neli strateegilist eesmärki annavad noorte ideedele ning eneseteostusele hoogu, avardavad võimalusi osaleda ühiskonnas ning otsustusprotsessides, loovad paremaid eelduseid iseseisvumiseks ning aitavad suurendada sotsiaalset kindlustunnet.

Arengukavas lähtutakse sellest, et noored on ühiskonda hoogsalt edasiviiv jõud ning sihiks on seatud noorte võimestamine, et neist kasvaksid hariduse, kultuuri, majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade edenemise nügijad ning eestvedajad. Noorte aktiivse kodanikualgatuste toetamine ja noorte õiguste järjepidev kaitsmine on samuti üheks põhiliseks fookuseks, mille nimel järgmised 15 aastat tööd tehakse.

Lisaks on arengukava oluliseks eesmärgiks kvaliteetse noorsootöö, huvihariduse- ja tegevuse kättesaadavuse tugevdamine üle Eesti, mis aitaks luua kõigile noortele võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemustepagasi rikastamiseks ja iseseisvumiseks. Vaimset tervist toetades ning ühiskonnast eemaldumist ennetades on arengukava fookuseks ka noorte üksijäämise ja eemaldumise varajane märkamine ning kindlustunde kadumise ennetamine suurendades noore ümber olevat turvavõrgustikku.

Noortevaldkonna arengukava on sündinud koostöös noorte ja teiste noortevaldkonna osapoolte ning partneritega. Arengukava keskmes on erinevate väljakutsetega noored vanuses 7–26 eluaastat.

Arengukava täisversiooni on võimalik lugeda SIIT!