Avaleht Eesti elu UUS ERAKOND I Sündinud on uus erakond – Eesti Tulevikuerakond
UUS ERAKOND I Sündinud on uus erakond – Eesti Tulevikuerakond

UUS ERAKOND I Sündinud on uus erakond – Eesti Tulevikuerakond

GoodNews avaldab Eesti Tulevikuerakonna poliitilise avalduse kogu mahus.

Täna, Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 29. aastapäeval sündis
Tartus uus erakond – Eesti Tulevikuerakond. Kahe erakonna – Eesti
Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna – üldkogud kinnitasid juba varem
juhatuste poolt alla kirjutatud ühinemislepingu, mis andis Eesti
Tulevikuerakonnale legitiimse aluse.

Me tunneme uhkust selle üle, et 29 aastat tagasi väga keerulistes
poliitilistes oludes taastatud Eesti iseseisvus on edukalt vastu
pidanud. Au ja kiitus ning sügav kummardus toonastele otsustajatele!
1990-tel aastal valitud poliitika on toonud meid siia, kus me praegu
oleme. Meil on demokraatlik vaba riik ja üsna tugev kodanikuühiskond.
Seda ei olegi nii vähe. Seda tuleb hinnata ja hoida – aga ka arendada ja
edasi viia.

Kahjuks on meil täna probleeme rohkem, kui lahendusi ning isegi tarkust
ja valmisolekut neid probleeme näha. Koroonakriis on näidanud meie
tänase tehnoloogilise tsivilisatsiooni haprust ja haavatavust ning
vajadust paljud väärtused ja tegevusviisid ümber hinnata ja ümber
korraldada. Selleks on vaja tarkust ja julgust. Poliitiliste kriiside
korral valime pahatihti pooli, mõistmata sügavamalt, mis tegelikult
toimub. Kui arusaamine saabub, võib olla juba liiga hilja. Palju suurem
ja tõsisem väljakutse on aga looduskeskkonna ohjeldamatu hävitamine, mis
lähendab inimkonda hukule kiiremini ja kindlamini, kui ükski poliitiline
kriis. Kõike seda tuleb mitte üksi tähele panna, vaid kõik see nõuab ka
kiiret ja tarka tegutsemist. Oleme me selleks valmis?

Millele meil loota? Mitte millelegi muule, kui inimeste tervele
mõistusele ja globaalse ellujäämisinstinkti töölehakkamisele. Peale
inimeste, riikide ja rahvaste on meie igapäevaseks koostööpartneriks
kogu elusloodus. Meile peab taas meelde tulema, et oleme osa loodusest
ja selle hävitamisega saame vältimatult hukka ka meie ise. Selline
arusaam peab juhtmõttena jõudma ka poliitikasse. Teistmoodi enam ei saa.

Tulevikuerakond tuleb just sellest murest, hoolest ja lootusest kantud
missioonitundega. Samas ei tee me illusioone, et suudame kiiresti
maailma parandada. Kuid me oleme valmis ja täis tahet koostöös kõigi
poliitiliste jõududega panustada Eesti poliitikasse, et seda lahti
raputada praegusest stagnatsioonist ja erakondlikust
vägikaikavedamisest. Liiga palju aega kulub teineteisele vastandumisele,
selle asemel, et erakondade üleselt midagi sisulist korda saata. Me
peame suunama poliitika taas tegelema põhilisega – Eesti rahva elu
seadmisega parimal ja missioonitundlikemal moel selles suures ja
keerulises, paraku ka ohtlikus maailmas. Me teame, et tuleviku seemneid
külvatakse just praegu ja et tulevikus sööme just seda leiba, mida
praegu kasvatame. Me kõik tahame, et see ei oleks kibe ega kesine.
Selleks tuleb panustada täna, targalt ja ettenägelikult. Inimeste
huvides. Rahva huvides. Maailma huvides.

ME TULEME selleks, et tuua Eesti poliitikasse rohkem tarkust, tervet
mõistust ja vastutustunnet.

ME TULEME selleks, et viia ellu keskkondlik majandusprogramm, kus kehtib
tasakaaluprintsiip: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.

ME TULEME selleks, et luua kõikidele inimestele ja erakondadele võrdsed
võimalused poliitikas osalemiseks.

ME TULEME selleks, et teha riik lihtsamaks ja tõhusamaks ning vabastada
kodanik riigi eestkoste alt.

ME TULEME selleks, et kogukonnad ja omavalitsused saaksid rohkem
otsustusõigust.

ME TULEME selleks, et Eestist saaks koht, kus inimeste õnnelikkus ja
elurikas elukeskkond on tähtsam kui statistiline majanduskasv.

ME TULEME selleks, et luua paremad tingimused väikeettevõtjatele ja
muuta elu paremaks ka tõmbekeskustest eemal.

ME TULEME selleks, et päästa Eesti metsad käimasolevast röövraiest.

ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis oleks võimalik hingata puhast
õhku ja süüa puhast toitu.

ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis kõlaks eesti keel ja valitseks
eesti meel.

TULE ja loome koos elurikka ja vaba Eesti!

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga