Home Haridus UUS KVALITEET I Tööandjad hakkavad koos koolidega ehitusõpet reformima
UUS KVALITEET I Tööandjad hakkavad koos koolidega ehitusõpet reformima

UUS KVALITEET I Tööandjad hakkavad koos koolidega ehitusõpet reformima

Tartu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit ühendavad jõud, et anda ehitusvaldkonna praktikasüsteemile uus kvaliteet.

Projekti eesmärk on tugevdada koostööd ehitusõpet pakkuvate kutsekoolide ja valdkonna tööandjate vahel, ühtlustada praktikakorraldust eri kutseõppeasutustes ja tõsta väljaõppe kvaliteeti. Oluline erinevus varasemast on see, et ehitusvaldkonna praktikud kaasatakse õppetöösse juba õppeprotsessi ajal. Piloodina alustatakse 10 tippspetsialistiga, kellest igaüks annab koolis loenguid või teeb praktikume vähemalt nelja tunni ulatuses.

„Kutseõppeasutuste ees seisavad üha keerukamad väljakutsed, kuidas vastata ühelt poolt õppijate ootustele ja teiselt poolt töömaailma vajadustele. Meil on siiralt hea meel teha koostööd Tallinna Ehituskooli, Ida-Viru Kutsehariduskeskuse, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Tööandjate Keskliiduga selleks, et parandada praktilise õppe kvaliteeti. Samuti arendada kutseõpetaja professionaalsust, paremini ette valmistada ettevõttepoolsed juhendajaid, luua dokumendivaba praktika seiresüsteem ja parandada koostööd nii ehituse ettevõtete kui ka koolide vahel,“ ütles koostööprojekti koordineeriva Tartu Kutseharidusekeskuse direktor Raini Jõks.

„Loodame suurendada tööandjate aktiivset koostööd kutsekoolidega. Vorme selleks on erinevaid alates praktikakoha pakkumisest kuni külalislektorina esinemiseni. Samuti on oluline anda koolidele asjalikku tagasisidet, mis on tööandja poolt vaadatuna väljaõppes vaja muuta,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit soovib projekti partnerina anda sektori spetsialistidele parema tunnetuse ehitusvaldkonna kutsehariduse õppekorraldusest ja selles peituvatest võimalustest, pidades silmas tööturu vajadusi. Samas tagada ka kutseõppijatele ehitusobjektidel sisupõhine ja nõuetekohane õppepraktika ning realistlik tunnetus ehitusplatsil toimuvast,“ ütles liidu tegevdirektor Indrek Peterson.

Projekt „Ehitusvaldkonna praktikasüsteemi arendamine“ kestab 1. veebruarist 2021 30. juunini 2022. Selle raames töötatakse välja uued praktikavormid ja piloteeritakse neid kolme kooli ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu koostöös. Lisaks koolitatakse 100 praktikajuhendajat, kes on ametis nii koolides kui ka ettevõtetes. Selleks, et koolipoolsete juhendajate teadmised ei jääks pelgalt teoreetiliseks, saavad 15 õpetajat võimaluse stažeerida ehitusettevõtetes. Võrgustiku tugevdamiseks ja ehitusettevõtjatega koostöö tõhustamiseks toimuvad õppekäigud erinevatele ehitusobjektidele.

Praktikasüsteemi arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest summas 65 870 eurot, mida suunatakse läbi haridus- ja noorteameti taotlusvooru “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel”.