Home Eesti elu Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas rahuldamata
Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas rahuldamata

Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas rahuldamata

Vabariigi Valimiskomisjon arutas reedel Mart Kallase kaebust valimistulemuste võimaliku ebaõigsuse kohta Tallinnas ning otsustas kaebuse rahuldamata jätta.

Vabariigi valimiskomisjon selgitas, et hääletamissedeli täitmisel juhendatakse valijat täitma sedelit üheselt mõistetavalt, mitte individuaalses stiilis või varieerides numbri kirjutamise kuju. Vabariigi Valimiskomisjoni tuvastas, et esitatud fotodelt ei nähtu, et numbrid oleksid ühesugused, samuti ei saa ainult kirjutatud numbrite järgi teha järeldusi käekirjade identsuse kohta. Vabariigi valimiskomisjoni otsusest järeldub, et Mart Kallase väited ei leidnud kinnitust ning linna valimiskomisjoni tegevus on kooskõlas seadusega.

Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello märkis, et Vabariigi Valimiskomisjon arutas äärmise põhjalikkusega kõiki kaebuse väiteid ning jõudis järeldusele, et need ei ole põhjendatud – seega on linna valimiskomisjon ja jaoskonnakomisjonid tegutsenud igati kooskõlas seadusega. „Ehkki Vabariigi Valimiskomisjon on andnud oma hinnangu avalduses esitatud oletustele ja teinud oma järelduse, siis on kaebajal õigus kolme päeva jooksul pöörduda ka Riigikohtusse. Tallinna valimiskomisjon võtab sellekohaseid kaebusi väga tõsiselt ning nende lahendamiseks ollakse valmis igakülgseks koostööks. Kui on vajadus, siis oleme valmis esitama ka kõik vajalikud materjalid, sealhulgas kõik hääletamissedelid, et ebaõigeid kahtlusi ümber lükata,“ nentis Lello. „Teadaolevalt on kõik valimistoimingud allutatud seaduses sätestatud järelevalvele ning ka puudutatud isikute õigusele vaidlustada valimistoiminguid. Tallinna valimiskomisjon on pööranud suurt tähelepanu valimiste protsessi läbipaistvusele, mistõttu toimus hääletamistulemuste avalik ülelugemine Tallinna Kalevi spordihallis, kus osales mitmeid vaatlejaid.“ 

Ka jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõttest on Tallinna valimiskomisjon alati lähtunud. Nii võib iga valimistel osalev erakond ja valimisliit esitada igasse jaoskonnakomisjoni ühe oma kandidaadi, kelle linnavolikogu  jaoskonnakomisjoni liikmeks nimetab, et ta saaks hääletamise korraldamises vastavas jaoskonnas osaleda.

„Jaoskonnakomisjonide koosseisudele andis oma heakskiidu Tallinna linnavolikogus 23. septembril oma poolthäälega ka volikogu liige Mart Kallas. Niisamuti kutsuti kõiki erakondi ja valimisliite osalema jaoskonnakomisjonide töös ning määrama oma esindajaid. Paljud erakonnad, sealhulgas EKRE on seda võimalust kasutanud. EKRE esitas oma esindajad seitsme jaoskonnakomisjoni liikmeks üheteistkümnest, mis viis läbi valimised Mustamäe linnaosas, kuid mille valimistulemustes Mart Kallas kahtles,“ selgitas Lello. „Valimistel osalevate eri erakondade esindajad jälgivad häälte lugemist valimisjaoskondades ning nende ülelugemist linna valimiskomisjonis. See aitab juba protsessi algusest peale kindlustada valimiste aususe ja seda vajadusel ka pärast hääletamist tekkinud kahtlusi kontrollida. Ühtlasi avati valimiskastid kõigi kohalolnud jaoskonnakomisjonide liikmete juuresolekul.“