Avaleht Poliitika Vabariigi Valitsus kehtestas sanktsiooni seoses Hezbollah’ terroriaktidega
Vabariigi Valitsus kehtestas sanktsiooni seoses Hezbollah’ terroriaktidega

Vabariigi Valitsus kehtestas sanktsiooni seoses Hezbollah’ terroriaktidega

Täna otsustas Vabariigi Valitsus välisministri ettepanekul kehtestada rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel Vabariigi Valitsuse sanktsiooni seoses Hezbollah’ terroriaktidega.

„Hezbollah kujutab rahvusvahelisele julgeolekule – ja seeläbi ka Eesti julgeolekule – arvestatavat ohtu. Sanktsiooni kehtestamisega toetame Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Hollandi, Saksamaa, Leedu, Läti ja meie teiste partnerite lähenemisviisi, et Hezbollah kasutab terroristlike vahendeid ja on julgeolekuohuks paljudele riikidele,” ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Sissesõidukeeld Eestisse kehtestatakse Hezbollah’ liikmetele, kelle kohta on andmeid või on põhjendatud alust arvata, et nende tegevus toetab terrorismi ja nad ohustavad seetõttu rahvusvahelist või Eesti julgeolekut. Terrorismi toetav tegevus hõlmab terroriaktide toimepanemist, selle üritamist, neis osalemist või nende toimepanekule kaasa aitamist.

Konkreetsed isikud, kelle suhtes sanktsioon kohaldub, määratakse välisministri käskkirjaga pärast Vabariigi Valitsuse määruse jõustumist.