Avaleht Eesti elu Vabaühendused saavad taotleda tarbijakaitselist tegevustoetust
Vabaühendused saavad taotleda tarbijakaitselist tegevustoetust

Vabaühendused saavad taotleda tarbijakaitselist tegevustoetust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulutab välja tarbijakaitselise tegevustoetuse taotlusvooru vabaühendustele.

2021. aastal antakse tegutsemistoetust summas 20 000 eurot, mis on suunatud projektidele kahes tegevusvaldkonnas: tarbijate teadlikkuse tõstmine vastutustundliku finantskäitumise ja kestliku tarbimise osas. Projektitaotlusi võib teha kas ühes või mõlemas valdkonnas.

Taotlusvooru võib taotlusi esitada kuni 15.01.2021. Täiendava info saamiseks palutakse pöörduda tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Taela poole e-posti aadressil jaana.tael@ttja.ee või telefonil 6201706.