Home Eesti elu Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda
Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

Kredex alustab 16. märtsil madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse üle 3 miljoni euro. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ja teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil 12 aastaga parandatud enam kui 12 600 lapse elamistingimusi. „Kuigi olukord on aastatega paremaks läinud, leidub endiselt igal aastal toetuse saajate seas peresid, kes elavad olude sunnil pea elamiskõlbmatutes tingimustes. Hea on aga tõdeda, et ka sel aastal saame anda oma panuse ligikaudu 350 pere elamistingimuste parandamiseks. Toetuse abil tehtavatel töödel on selge positiivne mõju nende perede jaoks.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on pere jaoks mõistlikel eeldustel liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab Kredexi kodulehelt.

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka Kredexile seda kinnitava lõpparuande.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *