Home Keskkond VÄHEM JÄÄTMEID! OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada
VÄHEM JÄÄTMEID! OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada

VÄHEM JÄÄTMEID! OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) aitab Tallinnal 2022. aasta sügiseks koostada teekaardi, kuidas minna üle ressursse praegusest säästvamale ringmajandusele.

„Mul on erakordselt hea meel, et OECD on valinud Tallinna üheks partneriks ja aitab meil välja mõelda ja kaardistada, kuidas ringmajandust edasi arendada,“ ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. „Rohepööre on Tallinna selge valik ja üks selle pöörde neljast vaalast on ringmajandus. Peame üheskoos liikuma puhtama majanduse poole, et tekiks vähem jäätmeid ja sealhulgas pakendeid, millega ei ole midagi peale hakata.“

Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampuse sõnul on ringmajandusele üleminek oluline kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks. „Linnadel on suur roll ringmajanduse toetamisel: 70% jäätmetest tekib linnades, 75% materjaliressursist ja 80% energiast tarbitakse linnades,“ ütles Kampus. „Ringmajanduse täieliku potentsiaali saavutamiseks linnas tuleb luua süsteemne lähenemine, et jõuda tõeliste muutusteni tarbimises, tootmises, planeerimises, poliitikas ja väärtushinnangutes.“

Programmis osalemise tulemusena valmib koostöös OECD ekspertidega Tallinna ringmajandusele ülemineku võimaluste analüüs ja soovitused ning selle alusel ringmajanduse teekaart. See omakorda on alus Tallinna ringmajanduse arengukava koostamiseks.

OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse programmis osalevad veel Groningeni linn Hollandi põhjaosast, Umeå linn Rootsi põhjaosast, Hispaania linnad Valladolid ja Granada, Šotimaa suurim linn Glasgow ja piirkonnana Iirimaa.

Programmi Tallinna tegevuste raames viiakse läbi kaasamisarutelud huvirühmadega ja rahvusvahelised kogemuste jagamise seminarid, mis annavad Tallinnale võimaluse õppida teiste linnade kogemustest. Kava kohaselt saavad aprillis ja mais puudutatud asutuste, teadlaste, ettevõtete ja vabaühenduste esindajad kutse jagada oma vaateid ja teadmisi OECD uurimisrühmaga.

OECD raporti esimene versioon peaks valmima detsembriks ning seda tutvustatakse OECD neljandal linnade ja regioonide ümarlaual. 2022. aasta kevadel korraldab Tallinna linn koostöös OECD-ga poliitikaseminari, millel arutatakse võimalikke soovitusi sidusrühmadega.

OECD lõppraport, mille soovitusi arvesse võttes linn ringmajanduse teekaardi koostab, peaks valmima 2022. aasta septembris.

Detsembris vastu võetud Tallinna uus arengustrateegia „Tallinn 2035“ seab eesmärgiks ringmajandusele ülemineku 2035. aastaks ning jätkuva jäätmetekke vähendamise ja jäätmete taaskasutuse. Aastaks 2035 peaks 65% olmejäätmetest võetama ringlusse.

OECD-l on 37 liikmesriiki, neist suurem osa Euroopast. Eesti on OECD liige 2010. aastast.