Avaleht Eesti elu VÄHEM VIHKAMIST I Sotsiaalministeerium asub teadlastega analüüsima vihakõnet
VÄHEM VIHKAMIST I Sotsiaalministeerium asub teadlastega analüüsima vihakõnet

VÄHEM VIHKAMIST I Sotsiaalministeerium asub teadlastega analüüsima vihakõnet

Võrdsete võimaluste volinik koos sotsiaalministeeriumiga kuulutas välja uuringuprojektikonkursi vihakõne analüüsimiseks ja vähendamiseks.

Riik soovib leida teadlasi, kes hakkavad analüüsima vihakõnet ja sellega seotud mõistete õiguslikku ja kultuurilist tähendust ja kasutust Eestis, annavad ülevaate vihakõnega seotud juhtumitest ning selgitavad välja vihakõne äratundmiseks ja menetlemiseks vajaliku toe. Projekt uurib käitumismustreid, mis mõjutavad vihakõne kasutamist. Projekti väljund on kasutatav korrakaitseorganisatsioonidele ja Eesti ühiskonnale vihakõne vähendamiseks.

Võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta sõnul on Eesti kultuuriline kontekst vihakõne tajumise osas läbi uurimata, samuti ootab ta teadlastelt tuge ühiskondlike hoiakute nügimisel. „Vihakõne ohvrit aitab kõige kiiremini vihakõne lõppemine ja kindlustunne, et ta ei pea kartma selle kordumist. Toimivate lahenduste saavutamiseks vajame hädasti kognitiivse psühholoogia ja mõjutamispsühholoogia valdkondade teadlaste praktilist abi. Lisaks puudub meil ülevaade, milliste kaitstud tunnuste alusel on vihakõnepöördumisi tehtud ja millised tunnused võivad olla alaesindatud – kõik see aitab kaasa Eestis hirmu vähendamisele ja inimlikkuse suurenemisele,“ ütles ta.

Konkurss on avatud 18. juulini. Taotlused tuleb esitada Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas. Uurimisprojekt kestab kavandatult käesoleva aasta juulikuust kuni 2022. aasta juunikuuni. Konkursil on oodatud osalema interdistsiplinaarsed uurimisrühmad või konsortsiumid, kus on esindatud ka käitumisteaduslik kompetents.

Projekti rahastab sotsiaalministeerium 2021. aastaks eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest, eelarvega kuni 173 000 eurot.