Avaleht Haridus Valga Muusikakool käivitab uuest aastast helitehnoloogiaõppe
Valga Muusikakool käivitab uuest aastast helitehnoloogiaõppe

Valga Muusikakool käivitab uuest aastast helitehnoloogiaõppe

Uuel aastal alustab Valga Muusikakool koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega muusikatehnoloogia õpetamist. Sellel aastal on õppeaine suunatud muusikakooli vanemate klasside ja gümnaasiumiõpilastele valikainena.

„Alustasime koos Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna helitehnoloogia õppekava arendajatega ettevalmistustöödega juba selle aasta kevadel. Nemad aitasid meil välja töötada ka õppekava. Sel õppeaastal pakume muusikatehnoloogiaõpet valikainena Valga Gümnaasiumi õpilastele ja uuest õppeaastast ka Valgamaa Kutseõppekeskuse õppuritele. Valikainetundide läbiviimiseks on ettevalmistuse saanud kaks meie kooli töötajat: õpetaja Piret Veevo ning heli- ja infotehnoloog Andris Niklavićs. Teisipäeval käis koolis Viljandi Kultuuriakadeemia helitehnoloog-assistent Mihkel Pajupuu, kes meie õpetajatele näpunäiteid ja õpetusi jagas,” rääkis Valga Muusikakooli direktor Tiia Parmo.

„Muusikatehnoloogia õpetamise eesmärgiks on tekitada noortes huvi elektronmuusika vastu ning anda neile algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks,” sõnas õpetaja Piret Veevo.

Muusikatehnoloogia valikaine õpetamine käivitub haridusministeeriumi programmi Varaait toetusel.

Uut on ka pärimusmuusika suunal: kandleõppele lisandus kaks aastat tagasi lõõtsa- ja käesolevast õppeaastast viiuliõpe, mida õpetab sellel aastal Valga Muusikakooli tööle asunud õpetaja Meelika Hainsoo. „Mõned päevad tagasi saime rõõmustava uudise osaliseks: Jan Uuspõld kinkis meie koolile harmooniumi. Pärimusmuusikas on oluline osa laulul ja harmoonium saatepillina on selleks väga sobiv. Uus pill leiab rakendust ka lisapillina oreliõppes. Tulevikus mõtleme kindlasti ka pärimuslike puhkpillide õpetamisele,” nentis koolijuht.

Toetamaks piirkonna iga muusikahuvilise õpinguid soovikohasel suunal (klassikaline, rütmi- või pärimusmuusika) võimalikult sobivas vormis ja viisil, avas Valga Muusikakool sügisel õppegrupid Lüllemäe Põhikoolis. Kokku õpib nendes 14 last. „ Solfedžotunnid on kohapeal ning puhkpilliõpilased saavad ka oma erialatunnid Lüllemäel. Teiste erialade õpilased käivad pillitundides Valgas,” selgitas õppejuhi kohusetäitja Merike Pauskar.

Toredaks uudiseks on seegi, et koostöös Valka Kunstikooliga valmib kevadeks muusikateoreetiliste ainete klassi seinale uus õppevahend: ajatelg, mille kunstikooli õpilased valmistavad lõputööna. Nende juhendajaks on Jüri Freiman. Õppevahend luuakse eesmärgiga toetada õpilaste orienteerumist kaunite kunstide arengus läbi aja.

Haridusevallas on oluliseks teemaks õppeainete lõimimine, nii ka Valga Muusikakoolis. Lõpuklassi õpilaste muusikaloo aine sisuks kevadsemestril on põhipilli lõpukava muusikapalade analüüs. Töö eesmärgiks on aastate jooksul muusikakoolis õpitu rakendamine, erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste sidumine. Analüüs vormistatakse kirjaliku tööna, mille juhend on välja töötatud koostöös Valga Põhikooliga silmas pidades võimalust see edasi arendada põhikooli loovtööks.