Avaleht Poliitika Valge raamat teeb ettepanekud tulusama, mugavama ja turvalisema e-residentsuse loomiseks
Valge raamat teeb ettepanekud tulusama, mugavama ja turvalisema e-residentsuse loomiseks

Valge raamat teeb ettepanekud tulusama, mugavama ja turvalisema e-residentsuse loomiseks

President Kersti Kaljulaid ja Eesti e-residentsuse programm esitlesid teisipäeval Kadrioru Kunstimuuseumis e-residentsuse valget raamatut, mis sisaldab 49 ettepanekut riigiasutustele, et muuta e-residentsuse programm tulusamaks, mugavamaks ja turvalisemaks.

“Mõne aasta eest lõime esimese riigina e-residentsuse programmi. E-residendid tulidki ja nad tõid endaga kaasa esimese tulu,” ütles Kaljulaid raamatut tutvustades. Tema sõnul oli selle aasta alguseks selge, et e-residentsus pole enam huvitav eksperiment, vaid projekt, mille riskid ja tulud vajavad tõsist arutelu. “Oleme avastanud viisi, kuidas teenida tulu ilma liiklusummikuteta, loodusressursse kulutamata, lihtsalt oma kahe kõrva vahel olevaid ideid maailmale müües,” ütles ta, lisades, et nüüd on küsimus selles, kas Eesti suudab saavutatud edu hoida ja laiendada.

Täna ületavad e-residentsusest teenitavad tulud programmile tehtud kulutused. Raamat soovitab e-residentsuse programmi eesmärgiks seada kahekordse tulude kasvu igal aastal. Samuti keskendub hulk raamatus toodud ettepanekuid sellele, kuidas võiks e-residentsusest rohkem tulu saada võimalikult paljud Eesti inimesed.

“E-residentsusest on saamas Eestile võimas ekspordiplatvorm. Meil on nüüdseks Eesti sõpru igas maailma suurlinnas,” ütles Eesti e-residentsuse programmijuht Kaspar Korjus. Tema sõnul ei ole e-residentsus enam unistus, vaid toimiv ja ennast tõestanud platvorm. “Kas ja kuidas me sellest platvormist teeme miljonitesse ulatuva kogukonna, millest sünnib igaüheni jõudev majanduskasv, on meie otsustada,” lisas Korjus, kelle sõnul saab e-residentsus pikas plaanis edukas olla vaid siis, kui Eesti suudab programmi arendamise nimel koostööd teha.

Raamat soovitab teenuseid mugavamaks muuta, näiteks pakkudes e-residentidele mobiiliga identifitseerimise võimalusi. Turvalisuse suurendamiseks kirjeldab raamat riskipõhist lähenemist, mille alusel riik saab võtta vastu paremaid otsuseid rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise või muude pettuste vältimiseks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kinnitas, et e-residentsuse programm loob uusi võimalusi Eesti majandusele ja ka inimestele. “E-residentide programmi kaudu Eestisse loodud ettevõtted on juba toonud riigile märkimisväärse maksutulu, mida saame kasutada eestlaste elujärje parandamiseks,” sõnas minister. „Peame e-residentsuse panema tööle kõigi eestimaalaste heaks, et kaasatud oleks nii raamatupidaja Raplas kui ka väikeettevõtja Kuusalus. Tänu e-residentsusele on Eesti ärivõrgustikus veelgi enam välisettevõtjaid, kes meie majandusarengusse ja heaolusse panustavad.“

Eesti ettevõtjad võivad leida endale üha kasvava e-residentide kogukonna seast nii kliente kui ka partnereid. Näiteks soovitab raamat sisse seada e-residentide portaali, kust e-residendid saavad paremaid teenuseid ja ka lihtsa võimaluse leida Eestist kontakte. Samuti on võimalik luua küsi-kohalikult-teenus, mis viiks Eesti ettevõtjad kokku koostööpartneritega maailma eri paikadest. Küsi-kohalikult-teenust võiksid kasutada peale ettevõtjate kultuuriürituste korraldajad, kes võiksid näiteks Tokyos üritust korraldades kasutada seda tööriista Jaapanis elava 2400 e-residendi käest nõuannete küsimiseks. Lisaks soovitab valge raamat tõlkida jooksvalt e-residentidele vajalikud dokumendid inglise keelde. Paremaks turunduseks ja suhtlemiseks e-residentidega soovitab raamat kaaluda  digitaalse ID-väljastuskohtade avamist São Paulos, Bangkokis ja Johannesburgis.

E-residentsuse programm võiks autorite hinnangul rohkem tulu teenida rahvusvaheliste kaugettevõtjate teenindamisest, pakkudes teenuseid ettevõtjatele, kes elavad aasta jooksul mitmes riigis ning tunnevad puudust ühest selgest kohast, kus deklareerida oma tulusid ja juhtida mugavalt oma ettevõtet.

Koostajate hinnangul on kaugettevõtjatele võimalik eksperimentaalselt pakkuda isegi sotsiaalmaksuteenust, mis tähendab, et ettevõtjatel tekiks üks kindel koht, kuhu tasuda sotsiaalmaksu ja saada vastu kindlustusteenuseid.

Valge raamat rõhutab, et hoolimata e-residentide raskustest arvelduskontode avamisel Eesti pankade juures on praegu enamikule arveldusprobleemidele lahendused olemas. E-residendid saavad kombineerida eri makseasutuste teenuseid vastavalt vajadustele. Samuti muutub ettevõtete asutamine e-residentidele lihtsamaks tänu riigikogu otsusele laiendada e-residentide võimalusi kasutada ettevõtte asutamisel välismaiseid kontosid. Valge raamat leiab aga, et e-residentidest ettevõtjad peavad algusest peale saama paremat infot selle kohta, milliseid arvelduskontosid ja kuidas nad saavad avada.

Raamat pakub välja täpsema mudeli e-residentsuse mõju mõõtmiseks, jagades e-residendid huvide ja majandusliku tegevuse alusel gruppidesse. Tänu selgemale lähenemisele on riigil võimalik paremini otsustada, millisele e-residentide grupile rohkem teenuseid pakkuda.

Kokku tegi raamatusse ettepanekuid rohkem kui 100 inimest. Raamat koosneb sissejuhatusest ja viiest peatükist, mis käsitlevad e-residentsusega seoses e-residentide ettevõtlust, õigusruumi, tehnoloogiat, kultuuri ja ühiskonda ning pikemalt ka küsimust, kes on üldse tulevane e-resident.

Valge raamatu ettepanekud said põhimõttelise heakskiidu valitsuse kabinetinõupidamisel 6. detsembril.

Valge raamat on kättesaadav SIIT!