Avaleht Tunnustus Välisministeerium jagas hõbemärke! Ühe sai lugupeetud muusik Galaktlan
Välisministeerium jagas hõbemärke! Ühe sai lugupeetud muusik Galaktlan

Välisministeerium jagas hõbemärke! Ühe sai lugupeetud muusik Galaktlan

Välisministeeriumi 101. sünnipäeva pidulikul vastuvõtul tunnustati teenetemärgiga ettevõtjaid, eksperte ja ühiskonnategelasi, kes on aidanud kaasa Eesti välispoliitikale. Samuti tänati Eesti aukonsuleid ja välisministeeriumi töötajaid pikaaegse ja väärtusliku panuse eest välisministeeriumi tegevusse.

„Eesti välispoliitika suurim vara on meie inimesed. Tänasel päeval, mil tähistame Eesti välisteenistuse katkematut panust meie riiklusesse, peame meeles ka kõiki neid Eesti inimesi, kes on aidanud kaasa välisministeeriumi tegevusele ja Eesti välispoliitiliste eesmärkide saavutamisele,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Teenetemärgi, mida tuntakse ka hõbemärgina, said tänavu 20 koostööpartnerit, 23 välisministeeriumi töötajat ja neli aukonsulit. Üks märgi saaja on Taavi Laatsit, kes teeb hinnatud ambient-muusikat Galaktlani nime all.

Kuigi Eesti välisteenistus kujunes pikema protsessi tulemusena, võib välisministeeriumi tegevuse algusajaks pidada 1918. aasta 14. novembrit. Siis palus Eesti Inglise ja Prantsuse konsulitele Helsingis saadetud kirjas relvastust ja abi, et takistada varade ja toiduainete maalt väljavedamist Saksa vägede poolt. Välisministeerium on ainuke Eesti riigiasutus, mis on töötanud vaheaegadeta 101 aastat.

Teenetemärgi saanud koostööpartnerid:

Aivar Mäe
Rahvusooper Estonia peadirektor
Pikaajalise väga hea koostöö eest Eesti tutvustamisel kultuuridiplomaatia kaudu – Eesti muusikakultuuri esitlemine välisriikides ja esinduste toetamine kultuuriürituste korraldamisel. Peterburi Jaani kiriku taastamise eestvedaja ja täideviija.

Viljar Varemäe
Endine julgeolekuspetsialist Eesti suursaatkonnas Moskvas, praegune kaitseministeeriumi ametnik
Silmapaistvate teenete eest Eesti suursaatkonna Moskvas rekonstrueerimisel julgeolekumeetmete rakendamisel.

Siim Sikkut
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler
Märkimisväärse panuse eest Eesti kui digiriigi kuvandi hoidmisse ja tugevdamisse välissuhtluses.

Birgit Lüüs
Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja kohusetäitja (hetkel eemal)
Operatiivse, selge ja sisulise panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal rändeküsimuste vedajana.

Harry Kattai
Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik
Pikaajalise väga hea koostöö eest valmistumisel Ühendkuningriigi võimalikuks lahkumiseks Euroopa Liidust.

Vivian Loonela
Euroopa Komisjoni ametnik
Aastatepikkuse väga hea koostöö eest, sealhulgas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal digi- ja küberteemadel; julgeolekuteemade tõstatamise eest uue ajastu sidevõrkude arendamise kontekstis Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning Euroopa Komisjoni 5G sidevõrkude küberjulgeolekuga seotud juhise väljatöötamise eest.

Jana Marin
Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonna majandus- ja protokollispetsialist
Väga hea koostöö ja abi eest visiitide ettevalmistamisel.

Krista Kotkamäe
Luisa Tõlkebüroo projektijuht
Ministeeriumile osutatud paindliku, kiire ja professionaalse tõlketeenuse korraldamise eest.

Aleksandr Zilomkov
Välisministeeriumi majahoidja
Pikaajalise väga hea töö eest.

Vassil Hartšuk
Päästeameti Põhja Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor
Pikaajalise väga hea koostöö eest ministeeriumi peamaja ja esinduste ruumide tuleohutuse tagamisel.

Dmitri Savtšenko
Adventus Solutions Eesti
Pikaajalise väga hea koostöö eest ministeeriumi ja esinduste telefonijaamade soetamisel ning nõustamisel.

Taavi Laatsit
Endine välisministeeriumi IT-osakonna peaspetsialist
Tänuks pikaajalise teenistuse ja väärtusliku panuse eest ministeeriumi tegevusse.

Lauri Kriisa
Kaitseministeeriumi jurist
Väga hea koostöö ja panuse eest kahe ministeeriumi ühiste rahvusvahelise õiguse küsimuste aruteludesse, sealhulgas rahvusvahelist küberõigust puudutavatel teemadel.

Olga Bogdanova
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal
Ministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahelise koostöö edendamise ning Eesti välisteenistuse võime tugevdamisele kaasaaitamise eest.

Marko Rillo
Koolitaja
Suurepärase panuse eest ministeeriumi juhtide koolitamisse ja nõustamisse 15 aasta jooksul.

Heigo Reinek
Politsei- ja piirivalveameti rahvusvahelise koostöö büroo juhtivmissiooniohvitser
Pikaajalise väga hea koostöö eest tsiviilmissioonide koordineerimisel.

Indrek Otti           
Q Catering OÜ juhatuse liige
Pikaajalise hea koostöö eest Eesti toidukultuuri tutvustamisel ning ürituste toitlustamisel nii ministeeriumis kui ka Eesti esindustes üle maailma.

Tõnu Janter         
Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri valvebüroo valitsusasutuste ja saatkondade valvetalituse patrulligrupi välijuht, politseikapten
Väga hea koostöö eest riiklikult tähtsatel visiitidel ja suurüritustel korrektse liikluskorralduse tagamisel.

Tiina Ilsen
Eesti Idapartnerluse Keskuse juhataja asetäitja
Pikaajalise pühendumise ja toetuse eest arengukoostöö valdkonna arendamisel ja elluviimisel Eesti arengukoostöö prioriteetsetes partnerriikides.

Timo Tatar
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler
Väga hea koostöö eest energiateemade käsitlemisel, olulistel kohtumistel tõstatamisel ja tutvustamisel.

Aivar Mäe