Home Poliitika Välisminister Eva-Maria Liimets ELi välisasjade nõukogul: naftaimpordi piiramine aitab Ukrainal sõda võita
Välisminister Eva-Maria Liimets ELi välisasjade nõukogul: naftaimpordi piiramine aitab Ukrainal sõda võita

Välisminister Eva-Maria Liimets ELi välisasjade nõukogul: naftaimpordi piiramine aitab Ukrainal sõda võita

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogul toimunud kohtumisel Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga, et Ukrainale tuleb anda ELi kanditaatriigi staatus ja Venemaa külmutatud varasid kasutada Ukraina ülesehitamisel.

Lisaks Ukraina ELi ühinemisperspektiivile ning pika- ja lühiajalisele finantsabile arutasid ELi ja Ukraina välisministrid võitlust valeinfoga, mida Venemaa režiim kasutab hübriidrelvana, ja Venemaale sanktsioonide kehtestamise jätkamist. „Mõistame, et liikmesriikide sõltuvus Venemaa energiakandjatest, sealhulgas naftast, on erinev, kuid lahendusena olemegi pakkunud neile välja üleminekuaja,“ sõnas Liimets. „Ukraina peab selle sõja võitma ja me saame omalt poolt aidata sellega, et lõpetame igasugusel kombel Venemaa rahastamise. Venemaa peab vastutama enda tekitatud kahju ja toime pandud kuritegude eest.“

Ukrainast on Venemaa sõja tõttu lahkunud enam kui kuus miljonit ukrainlast, kellest Eestisse on saabunud üle 37 000. See on rohkem kui 2,8% Eesti rahvaarvust. „Käisin hiljuti Ukrainas ja nägin väga selgelt, milliseid õudusi ukrainlased on pidanud selle sõja tõttu taluma. Nad vajavad meie igakülgset toetust ja abi,“ sõnas Liimets.

„Selleks, et Eestisse saabunud Ukraina põgenikele parimat võimalikku abi pakkuda, kohtusin täna ka ELi siseküsimuste voliniku Ylva Johanssoniga ja palusin selleks täiendava toetuse eraldamist Eestile.“ Selline toetus aitaks muu hulgas katta ukrainlastele elukoha, hariduse ja tervishoiuga seotud kulutusi.

Lisaks tuli arutlusele ELi laienemisprotsess Lääne-Balkanil. Eesti hinnangul võiks ELi ühisaruteludesse enam kaasata neid riike, kes toetavad ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.
„Eesti toetab ühinemisläbirääkimiste alustamist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ning viisavabaduse arutelude algatamist Kosovoga. Need riigid on pingutanud selle nimel, et saada osaks EList. Ühtsuses peitub meie tugevus, milleks võimaluste loomisega Komisjon tegeleb,“ sõnas Liimets.

  • Seekordse välisasjade nõukogu raames toimus ka ELi-Kanada välisministrite kohtumine, kus arutati Ukrainale antava humanitaar- ja kaitseabi koordineerimist ning transatlantilise suhete arendamist. Ühtlasi tänas välisminister Liimets oma sõnavõtus Kanadat nende panuse eest Balti riikide julgeolekusse.