Home Eesti elu Välisminister Liimets: Eesti lubab süvendatult tegeleda naiste, rahu ja julgeoleku teemadega
Välisminister Liimets: Eesti lubab süvendatult tegeleda naiste, rahu ja julgeoleku teemadega

Välisminister Liimets: Eesti lubab süvendatult tegeleda naiste, rahu ja julgeoleku teemadega

Täna, 2. juulil osales välisminister Eva-Maria Liimets virtuaalselt Pariisi kõrgetasemelise soolise võrdõiguslikkuse ürituse Generation Equality Forum raames arutelul naiste, rahu ja julgeoleku teemal.

Üritusel kuulutati välja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ rakendamise järgmise viie aasta eesmärgid. Need keskenduvad naiste ja tüdrukute õiguste kaitset ja soolise võrdõiguslikkuse edendamist toetavale humanitaarkoostööle. Eesti osales eesmärke aktiivselt välja töötanud riikide, kodanikuühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate rakkerühmas.

Ürituse raames annavad riigid ja lai ring valitsusväliseid ja rahvusvahelisi organisatsioone lubadusi konkreetsete sammude astumiseks, et maailm liiguks senisest jõudsamalt edasi soolise võrdsuse suunas. „Naiste kaasamine rahuprotsessi ning naiste kaitse vägivalla, sealhulgas seksuaalvägivalla eest kriisikolletes, on üks Eesti prioriteete ka ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena,“ ütles välisminister Liimets. „Oleme seisnud selle eest, et naiste kaasamise ja kaitse teemaga arvestataks läbivalt julgeolekunõukogu aruteludes. Samuti oleme pakkunud kodanikuühiskonna esindajatele võimalusi oma seisukohti julgeolekunõukogule tutvustada.“

Eesti lubab tegeleda naiste, rahu ja julgeoleku teemaga vastavalt hiljuti vastu võetud tegevuskavadele inimõigusdiplomaatia ning naiste, rahu ja julgeoleku vallas. Samuti on naiste õiguste ja vajadustega arvestamine läbiv prioriteet Eesti arengukoostöös ja humanitaarabi andmisel.

Üritusel kõnelesid ka ÜRO võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise tegevjuht Phumzile Mlambo-Ngcuka, Norra peaminister Erna Solberg, OSCE peasekretär Helga Maria Schmid ja Iirimaa president Michael D. Higgins.

Foorumi avasid teiste hulgas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador, ÜRO peasekretär António Guterres, Ameerika Ühendriikide asepresident Kamala Harris ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, samuti Nobeli preemia laureaat Nadia Murad.

Eile, 1. juulil osales üritusel sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes andis lubaduse Eestis veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.