Home Eesti elu Valitsus kinnitas Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra
Valitsus kinnitas Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra

Valitsus kinnitas Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra

Valitsus võttis 2. veebruaril vastu korralduse, mis sätestab Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra. Seni kehtinud muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest.

„Pärnu on kõrge kultuuriväärtusega ajalooline linn, mis koondab mitut väga erineva vanuse ja iseloomuga linnakeskkonda. Mul on hea meel, et ekspertide, omavalitsuse ja kohaliku kogukonna koosloomes valmis kaitsekord, mis toob fookusesse kõige olulisema osa kultuuripärandist ning lisab kaitse korraldamisel paindlikkust. Kõik osapooled pidasid oluliseks, et linnasüda ja ajaloolised hooned oleksid elavas kasutuses. Pärand säilibki kõige paremini siis, kui seda kasutatakse,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Pärnu vanalinn on riikliku kaitse all olnud alates 1973. aastast, praeguseni sealset ehitustegevust reguleerinud Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus kehtestati 2006. aastal. 2019. aastal kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet praegu uuendamas muinsuskaitsealade kaitse korraldust.

Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile ala eripära ja pärandi potentsiaali piirkonna arenguks. Korraga sõnastatakse muinsuskaitseala piir, väärtused, nõuded ja põhimõtted ning jagatakse hooned kaitsekategooriatesse. Iga konkreetse hoone väärtusi arvesse võtvad kaitsekategooriad annavad võimaluse sõnastada nõuded ja põhimõtted igale hoonele eraldi, andes seeläbi selgemad suunised nii omanikule, projekteerijale kui ka ametnikele.

Eesti ehituspärandi kontekstis kuuluvad kõik keskaega ehk linnalise asustuse vanimasse kihistusse ulatuvad linnakeskused kõige väärtuslikumasse osasse meie kultuuripärandist. Pärnu koondab mitut erineva vanuse ja iseloomuga linnalist keskkonda, mis moodustavad väga väärtusliku Eesti ning laiemalt Läänemere-äärse piirkonna ajalugu peegeldava linnamaastiku. Pärnu silmatorkav eripära on moodne kuurordiarhitektuur, kuid tegu on mitmekihilise linnaruumiga, kus leidub nii keskaegset kihistust, barokki ja klassitsismi, tööstusarhitektuuri kui ka uushooneid.

Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra kohta saab lähemalt lugeda SIIT!