Avaleht Eesti elu Valitsus otsustas toetada gümnasistide koolilõunat
Valitsus otsustas toetada gümnasistide koolilõunat

Valitsus otsustas toetada gümnasistide koolilõunat

Pilt on illustreeriv Foto: Matti Paglant
Pilt on illustreeriv
Foto: Matti Paglant

Valitsus otsustas tänasel istungil muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, et tagada valdadele ja linnadele ning erakoolide pidajatele koolilõuna kulude katmiseks toetust lisaks põhiharidust omandavatele õpilastele ka keskharidust omandavatele õpilastele. Sellega vähendatakse laste vaesust ning parandatakse perede toimetulekut.

Gümnasistidel on võimalik saada tasuta koolilõunat alates 1. jaanuarist 2015.

Käesoleva aasta jaanuaris avaldas statistikaamet kogumiku „Laste heaolu“, millest nähtub, et 2011. aastal elas Eestis suhtelises vaesuses 17 protsenti ja absoluutses vaesuses 9,5 protsenti lastest. Kuna vaesus mõjutab väga paljude laste igapäevast toimetulekut, siis on äärmiselt oluline tagada igale koolilapsele vähemalt üks soe toidukord päevas.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusega nähti 1. septembrist 2002. a riigi poolt valdadele ja linnadele ette koolilõuna kulude katmiseks toetus 1.–4. klassi õpilaste osas ja 1. jaanuarist 2006. a tervikuna põhiharidust omandavate (s.o 1. – 9. klassi) õpilaste osas.

Koolilõuna toetuse andmisel lähtutakse põhiharidust omandavate õpilaste arvust ja arvestuslikust koolilõuna maksumusest ühe õpilase kohta. Arvestuslikuks koolilõuna maksumuseks on 0,78 eurot õpilase kohta. Vahendite jaotamisel võetakse aluseks õpilaste arv eelmise aasta 10. novembri seisuga ning toetust arvestatakse 175 koolipäevaks kalendriaastas. Koduõppel olevate õpilaste eest koolilõuna toetust ei arvestata.

Eesti Vabariigi haridusseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesandeks tagada oma halduspiirkonna munitsipaalharidusasutuste majanduslik teenindamine ja finantseerimine ning õpilaste õppetöö ajal toitlustamine.

Riigieelarvesse koolilõuna toetuse vahendite planeerimisel ning arvestusliku maksumuse kinnitamisel on lähtutud eesmärgist toetada koolilõuna toiduainete kulusid.

Eelnõu rakendamisega kaasneb ligi 3,1 miljonit eurot riigieelarve täiendavaid kulusid.

Eelnõu on seotud valitsuse tegevusprogrammiga, mille üheks eesmärgiks on laiendada koolilõuna toetuse maksmist lisaks põhikooli õppureile ka gümnaasiumiõpilastele.

Kommentaarid