Home Tunnustus Vanglaametnike Kutsemeisterlikkuse võistlused ja sportlikuima vangla tiitli võitis Viru vangla
Vanglaametnike Kutsemeisterlikkuse võistlused ja sportlikuima vangla tiitli võitis Viru vangla

Vanglaametnike Kutsemeisterlikkuse võistlused ja sportlikuima vangla tiitli võitis Viru vangla

Vanglatöös on lisaks suurepärasele vaimsele ja füüsilise vormile olulised väga head kutsealased oskused. Kutsealaste teadmiste kontrollimiseks panevad vanglaametnikud end kord aastas proovile vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlustel. Parima tulemuse saavutas Viru vangla meeskond. Teiseks tuli Tartu vangla, kolmandale kohale Tallinna vangla ja neljandale Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž.

Foto: Justiitsministeerium

13. Vanglaametnike kutsemeisterlikkuse võistlused leidsid aset 27. ja 28. juunil Väike-Maarja Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Mõõtu võeti haldusmenetluse ülesande lahendamisel, esmaabi andmisel, laskmisel, riskihindamise koostamisel, vangide saatmisel ja kambriülesande lahendamisel. 21. juulil pärast viktoriini selgitati välja lõplik paremusjärjestus.

Foto: Justiitsministeerium

Erialased teadmised ja oskused panid proovile neljateistkümne liikmelised meeskonnad. Viru vangla võidumeeskonda kuulusid Anni Kurik, Vadim Tšernõsov, Gert Viiol, Sandra Bork, Ülle Siig, Kedy Liivakivi, Triin Salomets, Gerli Lehtlaan, Mark Dorošenko, Sille Lass, Aleks Kool, Taavi Onton, Aleksander Lass, Kalev Arbus.

Foto: Justiitsministeerium

Lisaks võtavad iga-aastaselt vanglad ja ametnikud omavahel aasta vältel mõõtu spordis. Arvestusse läks kokku 8 võistlust: kergejõustik, jalgpall, discgolf, jooksukross, crossfit, korvpall, minirekleton ja sisesõudmine. Sportlikuima vangla tiitli pälvis Viru vangla.

Foto: Justiitsministeerium

Parim naissportlane on Kristi Toomla Tallinna vanglast, teine koht kuulub Janika Tigavasele Tallinna vanglast ja kolmas koht Keity Vaistlale Sisekaitseakadeemiast.

Vanglateenistuse parim meessportlane on Tallinna vanglast Tarmo Kose, teine koht kuulub Tallinna vanglast Raido Liitmäele ja kolmas koht Kaupo Kannile Tartu vanglast.