Home Eesti elu VIDEO I Linnahalli katusel toimunud kontserdi käigus keegi vigastada ei saanud
VIDEO I Linnahalli katusel toimunud kontserdi käigus keegi vigastada ei saanud

VIDEO I Linnahalli katusel toimunud kontserdi käigus keegi vigastada ei saanud

Eile toimus Linnahalli juures Samsungi drooni-show, mida kogunes vaatama suur hulk rahvast. Enne drooni-show‘d toimus Linnahalli katusel NOËPi kontsert, mille lõpupoole oli katuses tunda kergeid võnkeid. Inimestel paluti lava juures hajuda.

Reedel, 27. augustil toimus Tallinnas Samsungi drooni-show, mis tõi kohale palju inimesi. Vastavalt Tallinna linna väljastatud loale ja G4Si turvaplaanile oli katusele lubatud 2000 inimest. Kui inimeste piirarv hakkas täituma, otsustati väravad sulgeda.

Seejärel hakkasid mõned sissesoovijad omavoliliselt Linnahalli ümber olnud piirdeaedasid kahest kohast eest ära võtma ning sisenesid ürituse territooriumile. Turvafirma G4S sulges info laekumisel operatiivselt väravad, et rohkem inimesi sisse ei pääseks ning teavitas juhtunust ka häirekeskust.

Enne drooni-show algust andis kontserdi NOËP. Kontserdi lõpupoole, tundsid kohalolijad Linnahalli katuses kergeid võnkeid. G4Si turvajuht ja ürituse korraldaja otsustasid üheskoos, et inimeste turvalisuse tagamiseks, peaksid inimesed viibima katusel hajutatumalt. Inimestel paluti lava juurest eemalduda, peale mida kontsert jätkus ning millele järgnes täies mahus drooni-show. Ükski inimene vigastada ei saanud ja üritus möödus ohutult.

Tallinna Linnahalli AS nõukogu esimehe Andrei Novikovi kommentaar eile õhtul Linnahalli juures toimunud ürituse kohta:

„Eile õhtul Linnahalli juures toimunud üritus ei vastanud sellele, mida ürituse korraldaja Linnahalliga kokku leppis ega vastanud ka Vabariigi Valitsuse seatud reeglitele, mida ürituse korraldaja kohustus järgima. Droonide ilutulestiku korraldaja sõnul pidi Linnahalli katusele tulema kuni 1000 inimest, et õhus toimuvad droonishow´d vaadelda ning selleks lubati ala piirata ja vaktsineerimispasse kontrollida. NOEPi kontserdi korraldamisest katusel ei olnud Linnahall teadlik. Tegelikult toimus hoopis teistsugune üritus, milleks toimunu põhjal otsustades ei olnud valmis ka korraldaja ise.

On väga kahju, et üritusele tulnud inimesed sattusid ehmatavasse olukorda. Peame kindlasti selgust saama, mis asjaoludel nii suur rahvahulk kokku kutsuti ja kuidas sai juhtuda, et korraldaja lubas üritusel jätkuda ka pärast seda, kui piiratud alale oli ilma kontrollimata sisse läinud teadmata hulk inimesi.

Linnahall on juba leppinud kokku eksperdiga, kes katusekonstruktsioonid lähiajal üle vaatab. 2016. aastal läbi viidud ekspertiisi põhjal oli 1000 inimese lubamine Linnahalli katusele täiesti ohutu, kui korraldaja tagab hajutatuse ja sissepääsu kontrollib. Kui inimesed Linnahalli katusel jalutavad, ei ole see jätkuvalt ohtlik ning juurdepääsu Linnahalli katusele ei ole praegu kavas piirata. Jäähalli katuse kandekonstruktsiooni moodustavad täisseinalised terastalad, millele toetuvad raudbetoonpaneelid, seetõttu võib dünaamiline tegevus katusel kutsuda esile n-ö silla efekti, mida võib tunda näiteks Nõmme sillal või Pae pargi sillal.“