Avaleht Loodus VIDEO I Riigikogus tutvustati metsanduse arengukava hetkeseisu
VIDEO I Riigikogus tutvustati metsanduse arengukava hetkeseisu

VIDEO I Riigikogus tutvustati metsanduse arengukava hetkeseisu

Riigikogu konverentsisaalis toimus keskkonnakomisjoni eestvedamisel metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustamine, kus anti ülevaade arengukava koostamise ajakavast ja olulisematest suundadest.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender märkis, et metsanduse praeguse olukorra ja edasise käekäiguga seotud probleemid on tõusnud jõuliselt avalikkuse tähelepanu keskpunkti. „Keskkonnakomisjon soovib üheskoos kõigi osapooltega koostatavas metsanduse arengukavas leida õiget, mõistliku tasakaalu metsade loodus-, kultuuri- ja majandusväärtuste vahel. Üle poole Eestist on mets, kümnendik meie majandusest tuleb metsast ja ilmselt ei ole Eestis inimest, kes metsas käinud poleks. Mets läheb korda, mets on Eesti ja eestlase identiteedi oluline osa,“ selgitas Alender.

Ta toonitas, et kliimamuutuste seisukohast on väga oluline, et meie metsad oleksid heas tervislikus seisundis ja vastupidavad. „Seepärast tuleb senisest rohkem rõhku pöörata elurikkusele metsas, aga ka metsa uuendamisele ja hooldamisele,“ ütles Alender.

Alender rõhutas, et metsanduse arengukava on nii metsandussektorile kui ka riigile tervikuna väga oluline strateegiline dokument. „Meie sihiks peaks olema jätta oma lastele suurem ja tervem mets,“ selgitas Alender.

Metsanduse arengukava koostamise hetkeseisu tutvustas keskkonnaminister Tõnis Mölder, Eesti metsade hetkeolukorrast (SMI) tegi ülevaate keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks. Metsanduse arengukavast 2020 andis ülevaate keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Priit Põllumäelt. Metsanduse arengukava 2030 protsessi ja raamistikku ning edasist arengukava koostamist käsitles keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Nimetatud perioodi metsanduse arendamise suunakavandit tutvustas Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan.

Lisaks osalesid virtuaalselt metsanduse arengukava tutvustamisel kõik juhtkogu liikmed.