Avaleht Haridus Viiendik õpetajakoolituse tudengitest on soovinud õpetajaks saada kogu elu
Viiendik õpetajakoolituse tudengitest on soovinud õpetajaks saada kogu elu

Viiendik õpetajakoolituse tudengitest on soovinud õpetajaks saada kogu elu

Ülikoolidesse sisseastumiste tulemused on viimastel aastatel näidanud kasvavat huvi õpetajaameti vastu. Haridus- ja noorteamet viis Tallinna ja Tartu ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilaste seas läbi küsitluse, et selgitada välja, mis on eriala valimise põhjused. Küsitlus näitab, et huvi õpetajaameti vastu tekib soovist töötada laste ja noortega ning kindlustundest, et õpetajaid on alati vaja.

Haridusameti peaspetsialisti Kadri Ratta sõnul tõid üliõpilased välja, et õpetajatel on üks kaasaegsemaid ja pidevalt arenguvõimalusi pakkuvaid ameteid. “Üle poolte küsitluses osalejatest vastas, et huvi eriala vastu on seotud võimalusega töötada igapäevaselt laste ja noortega. Õpetajal on seejuures võimalus kujundada meie tulevast põlvkonda ja anda enda panus sellesse, et meie noortest kasvaksid üksteisega arvestavad ja aktiivsed ühiskonnaliikmed,” selgitas Ratas.

Küsitlusest selgub, et erialavaliku tegemisel on tähtsal kohal kindlustunne. Ligi pooled vastajad ütlesid, et õpetajaameti näol on tegemist elukutsega, mille vastu nõudlus ei kao ja töökoht on tagatud. “Julgustav ja positiivne tõdemus on ka see, et ligi kolmandik vastajatest on valinud eriala tänu sellele, et neil on olnud koolis õpetaja, kes on inspireerinud sama teed valima. See annab meile kinnitust, et meie koolides on entusiastlikud õpetajad, kes oma käitumise ja hoiakutega on eeskujuks ja aitavad kaasa ameti konkurentsivõimele,” rääkis Ratas. Viiendik osalejatest vastas, et on soovinud õpetajaks õppida kogu elu.

Gümnaasiumist ülikooli siirdunud üliõpilased hindavad õpetajat kui positiivset suunanäitajat ja inspireerijat ning toovad esile õpetajaameti mitmekülgsust. “Kindlasti mängib õpetajakoolituse erialade populaarsuse kasvus kaasa ka tõsiasi, et ülikoolid pakuvad paindlikke õppimisvõimalusi ja nii on õpetajakoolitusse võimalus astuda ka neil inimestel, kes täna juba mõnes muus ametis töötavad, ent soovivad teha karjääripööret. Töökogemust omavad tudengid peavad aga õpetajatöös oluliseks võimalust investeerida oma senised teadmised ja kogemused noortesse,” lisas Ratas.

Õpetajakoolituse tudengite seas viidi küsitlus läbi aprillis ja mais. Küsitluses osalejatest õpib 53% Tallinna Ülikoolis ja 47% Tartu Ülikoolis. 62% osalejatest on õppinud varasemalt muul erialal kui õpetajakoolitus.