Avaleht Keskkond Viis kasutegurit, millega vastutustundlikult tegutsevad ettevõtted saavad arvestada
Viis kasutegurit, millega vastutustundlikult tegutsevad ettevõtted saavad arvestada

Viis kasutegurit, millega vastutustundlikult tegutsevad ettevõtted saavad arvestada

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldmärgise pälvinud Paulig panustab jätkusuutlikku ja hoolivasse tegevusse, sest see toob ettevõttele nii majanduslikku kui ka emotsionaalset kasu.

Väiksem rahakulu

Kuigi üleminek kliimasõbralikumale energiale, transpordile ja pakendimajandusele võib tunduda suur investeering, teenib see end vähenenud kuludega kiirelt tagasi. Pauligi Soome kohvitehased töötavad biogaasi ja päikeseenergia toel ning ettevõte kasutab madala CO2-heitme koormusega autosid. Mõlemad sammud on aidanud vähendada märkimisväärselt ettevõtte energia- ja kütusekulusid.

„Käimas on töö ka pakendite keskkonnamõju vähendamiseks ja oleme seadnud endale eesmärgiks, et aastaks 2025 valmivad kõik meie pakendid taastuvatest taimsetest materjalidest. Tänu sellele suudame edaspidi vähendada ka jäätmekäitlusega seotud kulusid,“ sõnas ettevõtte Soome ja Baltikumi turundusdirektor Mariell Toiger.

Vastutustundlikuma mõttemustri levik

Sageli ei piisa suurtööstustel vastutustundlikuma tegevusmudeli valikul oma mõttemustrite muutmisest, vaid tuleb vaadata üle kogu tarneahel ja survestada ka koostööpartnereid. Viimased ei pruugi olla vaimustuses mõttest hakata kasutama keskkonnasäästlikumat energiat või materjali ja täitma mistahes muid nõudmisi, mis hästitoimivat tegevusmudelit muutma sunnib.

„Mida suurem on nõudlus keskkonnasõbralike teenuste järele, seda rohkem teenusepakkujaid hakkab oma tegevuse mõju kogukonnale ja keskkonnale analüüsima ning pakub välja ka vastutustundlikumad teenuslahendused. Paulig on pidanud vastutustundlikuma tegevusmudeli arendamisel vahetama mitmeid partnereid, see on paratamatu osa protsessist,“ kinnitas Toiger.

Hea enesetunne

Enamik suurtööstusi teab või aimab, millistes oludes elavad ja töötavad nende tarneahelas osalevad töötajad. Seepärast peaks iga ettevõtte eesmärkide hulka kuuluma ka iseendas ja töötajates hea enesetunde tekitamine, sest vaid nii saab tekitada usaldust ja head tunnet ka tarbijates.

„Saavutasime 2018. aastal oma viimaste aastate suurima eesmärgi: meie kohv on 100 protsenti jätkusuutlikult toodetud. See tähendab, et panustame pidevalt kohvikasvatajate elujärje ja oskuste parandamisse, rajame kohviistanduste kogukondadesse koole, puurkaeve, koolitame kohvikasvatajaid ja teeme palju muud, et saaksime kergema südamega oma kohvi müüa,“ tõi Toiger näite.

Kuid näiteid ei pea kindlasti otsima kaugetest riikidest. Eelmisel aastal algatas Paulig siinsamas Eestis kohvipuru kogumise pilootprojekti, mille tulemusel toodeti aktsiooniga liitunud ettevõtete ja eraisikute abiga kogutud kohvipurust elektrit. Viimast sai piisavalt, et katta SOS Lasteküla viie majapidamise ühe kuu energiavajadus.

Lojaalsemad töötajad

Tänastes majandusoludes, kus töötasud on teinud suuri hüppeid, nõudlus pühendunud töötajate järele on väga suur ja andekatele inimestele igal sammul uusi väljakutseid pakutakse, on töötajate hoidmine üha keerulisem väljakutse.

„Oleme mõistnud, et inimene ei taha mitte ainult stabiilsust, head sissetulekut ja võimalust eneseteostuseks, vaid ka teadmist, et ta töötab millegi nimel, mis aitab maailma parandada. Sellepärast teemegi tööd selle nimel, et iga töötaja teaks, kuidas tema panus aitab parandada mõnd keskkonnaprobleemi või toetada muul moel abivajajaid. Loomulikult on oluline seista ka selle eest, et töötajad oleksid terved ning oma töö- ja eraelus õnnelikumad.“

Parem maine

Hea maine tekkele annavad hoogu nii rahulolevad töötajad, koostööpartnerid kui ka tarbijad, kellel on võimalus nautida lemmiktooteid kergema südamega.

„Muidugi aitab hea maine panustada sellesse, et oleme täna Eesti turul eelistatuim kohvitootja. See koos pühendunud töötajatega, kes teevad tööd tõesti väga hästi, aitab ettevõttel vastutustundlikkusest ka majanduslikult võita,“ kinnitas Toiger.