Avaleht Haridus Viljandis valiti aasta õpetajad! Aasta õpetaja on Kersti Raidsalu
Viljandis valiti aasta õpetajad! Aasta õpetaja on Kersti Raidsalu

Viljandis valiti aasta õpetajad! Aasta õpetaja on Kersti Raidsalu

Viljandi linnavalitsus kinnitas tänasel istungil linna aasta õpetaja aunimetuse laureaadid. Aasta õpetaja on Kersti Raidsalu (Viljandi Männimäe Lasteaed), aasta noor õpetaja Kati Kivja (Viljandi Kunstikool), aasta teenekas õpetaja Ester Sims (Viljandi Kesklinna Kool) ja aasta haridusasutuse juht Maarika Reimand (Viljandi Muusikakooli õppejuht).

Aasta õpetaja aunimetuste määramisel lähtuti komisjoni otsustest, kes hindas haridusasutustest tulnud ettepanekuid. Tunnustamisotsuses märgiti ära kõik kandidaadiks seatud õpetajad.

Viljandi haridusvaldkonna abilinnapea Janika Gedvili sõnul näitab tunnustusettepanekute rohkus, et koolides tehakse head sisulist tööd, mida tahavad tunnustada õpilased ja mida märkavad lapsevanemad, kolleegidest rääkimata. «Õpetajad on noore inimese arenguloos juhtival kohal. Viljandis nomineeritud ja tunnustuse saanud õpetajad on veennud oma õpilasi selles, et õppimine ja õpetamine ei ole karistus ega vabaduse piiramine, vaid seiklus, võti senitundmatu ja suurema vabaduse juurde. Loodan, et meie õpetajad ja õppurid tahavad aina rohkem koos seigelda, see tähendab uut kogeda, õppida, õpetada ja avastada,» ütles abilinnapea Gedvil.

Aasta õpetaja Kersti Raidsalu kohta on tema kolleegid öelnud, et ta on väga hea õpetaja, kes on saavutanud häid tulemusi töös erirühma laste ja lastevanematega. Ta on sõbralik ja rõõmsameelne, märkab iga last ning arvestab igaühe individuaalsusega. Tema huvitavates lõimitud tegevustes on lastel võimalik aktiivselt tegutsedes omandada oskusi ja teadmisi, areneb laste algatusvõime, eneseusk ja suhtlemisoskus. Tegevuste põnevamaks muutmiseks valmistab õpetaja Kersti huvitavaid mänge, kasutab veebist filmiklippe ja pilte. Ta toetab oma eeskujuga laste väärtushinnangute kujunemist ja iseseisvuse suurenemist.

Aasta noor õpetaja Kati Kivja tegeleb koolielu edendamisega hoolekogus ning kooli ürituste, näituste ja suvepraktikate korraldamise teel. Ta esitab palju häid ettepanekuid ja osaleb muutuste elluviimisel. Ta on osalenud mitmetes kunstikooli projektides, sealhulgas juhendades keraamikaringi Kaare kooli õpilastele ja kunstitunde Kesklinna kooli õpilastele.

Aasta teenekas õpetaja Ester Sims töötab Viljandi kesklinna koolis alates 1971. aastast. Tööd alustas ta laborandina. 1990. aastal lõpetas Räpina sohvoostehnikumi köögiviljanduse erialal ja 2005. aastal Tartu Ülikooli põhikooli bioloogiaõpetaja erialal. Ta on täiendanud oma oskusi paljudel  koolitustel. Õpetaja Ester on suur loodushoiu ja tervislike eluviiside propageerija nii tunnis kui koolivälises tegevuses. Tema kanda on olnud prügikogumiskampaaniad ja südamenädala üritused.

Aasta haridusasutuse juht, Viljandi Muusikakooli õppejuht Maarika Reimand on täitnud õppejuhi ülesandeid kogu elu – koostanud tunniplaane, jälginud õpilaste edasijõudmist muusikateoreetilistes ainetes, aidates leida õpilastele jõukohast ning sobivat õppesuunda ja ennetades õpiraskustest tulenevaid probleeme. Ta on suhelnud regulaarselt õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega. Väga hea koostöö on tal ka kooli hoolekoguga.

Praktilised olukorrad on tinginud vajaduse muuta või kohendada olemasolevat õppekava iga õppeaasta alguses. Selline paindlikkus ja kiire reageerimine on parandanud kogu kooli õppetöö kvaliteeti. Õpilaste väljalangemise protsent koolist on seetõttu väga väike. Leides sobiva õppevormi, suudab juhtkond leida noortele jõukohase tegevuse, mis neid köidab ja motiveerib.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga