1. Avaleht
  2. Ukraina rahva toetuseks
  3. Balti ja Poola spiikrid: Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas
Balti ja Poola spiikrid: Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas

Balti ja Poola spiikrid: Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas

Riigikogu esimees Jüri Ratas ning Läti, Leedu ja Poola parlamendi esimees tegid täna ühisavalduse, kus kinnitasid täielikku solidaarsust Ukraina rahvaga, mõistsid taas kord karmilt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ukraina vastu ning rõhutasid, et Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas.

Foto: Shutterstock.com

Parlamentide esimehed tegid ühisavalduse päeval, mil möödub üks aasta sellest, kui Venemaa alustas täiemahulist, provotseerimata ja ebaseaduslikku sõjalist sissetungi Ukrainasse. „Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu on põhjustanud tohutuid kannatusi Ukraina rahvale ja mõjutanud miljoneid inimesi kogu maailmas. See on õõnestanud Euroopa ja kogu maailma julgeolekut ja stabiilsust ning kujutab endast jõulist rünnakut reeglitel põhineva rahvusvahelise korra vastu,“ märkisid nelja riigi spiikrid.

Nad kinnitasid veel kord oma täielikku solidaarsust Ukraina rahvaga, tunnustasid nende julgust ja meelekindlust Ukraina vabaduse ja suveräänsuse kaitsmisel, mälestasid kõiki, kes on ohverdanud oma elu Ukraina iseseisvuse eest, ning avaldasid sügavaimat kaastunnet Venemaa jätkuva Ukraina vastu suunatud agressiooni ohvrite perekondadele. Samuti kinnitasid nad veel kord oma vankumatut toetust ja pühendumust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

Foto: Shutterstock.com

Spiikrite sõnul on Balti riigid ja Poola kindlalt otsustanud jätkata Ukrainale poliitilise, majandusliku, sõjalise ja humanitaarabi andmist nii kaua, kui see on vajalik. „Kutsume teisi riike üles suurendama Ukrainale antavat toetust, et tagada Ukraina võime kaitsta oma iseseisvust ja taastada oma territoriaalne terviklikkus. Toetame president Volodõmõr Zelenskõi 10-punktilist rahuplaani, mille eesmärk on tagada Ukraina ja kogu piirkonna kestev julgeolek. Jätkame koos teiste partneritega jõupingutusi, et toetada Ukraina, sealhulgas ka tema hävitatud taristu taastamist ja ülesehitamist,“ ütlesid nad.

Nende sõnul jagab Ukraina meie ühiseid väärtusi, nagu demokraatia, õigusriik ja inimõiguste austamine, ning ukrainlased maksavad meie ühiste väärtuste ja Euroopa julgeoleku kaitsmise eest kõrgeimat hinda. „Ukraina koht on Euro-Atlandi vabade ja demokraatlike riikide peres. Oleme võtnud endale kohustuse ka edaspidi toetada Ukraina püüdlusi saada Euroopa Liidu ja NATO liikmeks,“ kinnitasid nad ühisavalduses.

Foto: Shutterstock.com

Parlamentide esimehed mõistsid hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ukraina vastu, väljendasid kindlat vastuseisu Ukraina territooriumide Krimmi, Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja ebaseaduslikule annekteerimisele ning avaldasid sügavat muret Venemaa kasvava sõjalise kohaloleku pärast Valgevenes, mis on piirkonna julgeolekuohtu suurendav tegur.

„Kordame veel kord oma nõudmist, et Venemaa lõpetaks viivitamatult vaenutegevuse Ukraina vastu, kõik tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu suunatud tahtlikud ja valimatud rünnakud ning viiks täielikult, viivitamatult ja tingimusteta välja kõik Venemaa väed ja sõjalise varustuse Ukraina territooriumilt selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides,“ ütlesid spiikrid avalduses. „Kutsume Valgevene ja Iraani ametivõime üles lõpetama Venemaa Ukraina-vastase sõja toetamine. Samuti kutsume teisi riike üles lõpetama igasuguse tegevuse, mis muudab võimalikuks Venemaa agressiooni.“

Foto: Shutterstock.com

Spiikrid kinnitasid, et Balti riigid ja Poola jätkavad kollektiivse surve suurendamist Venemaale, et ta lõpetaks selle sõja ja viiks oma väed Ukrainast välja, tõstes selleks agressiooni hinda Venemaa jaoks, karmistades ja laiendades veelgi Venemaa vastu suunatud piiravaid meetmeid ning tugevdades veelgi Venemaa rahvusvahelist isolatsiooni kõigis võimalikes vormides ja valdkondades. Ka mõistsid nad hukka jõupingutused Venemaa ja Valgevene sportlaste tagasitoomiseks rahvusvahelistele võistlustele.

Parlamentide esimehed rõhutasid, et Venemaa ning kõik süüdlased ja kaasosalised peavad kandma agressioonikuriteo, sõjakuritegude, genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutust. „Toetame Rahvusvahelise Kriminaalkohtu algatatud uurimist, et teha kindlaks ja võtta vastutusele isikud, kes on Ukraina territooriumil toime pannud sõjakuritegusid, genotsiidi ja inimsusevastaseid kuritegusid. Kutsume üles kiiresti moodustama ÜRO egiidi alla kuuluvat rahvusvahelist eritribunali, et tuua kohtu ette Venemaa poliitilise ja sõjalise juhtkonna poolt Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo toimepanijad,“ ütlesid nad.

Foto: Shutterstock.com

Samuti kinnitasid nad, et Venemaa peab maksma Ukrainale tekitatud kahjude eest. „Teeme koostööd oma liitlaste ja partneritega, et saavutada Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina ülesehituse toetamiseks ja kahju hüvitamiseks,“ märkisid nad.

Türannia ja terror peavad langema. Rahu ja vabadus peavad võidutsema.

„Türannia ja terror peavad langema. Rahu ja vabadus peavad võidutsema. Ukraina võit on ainus võimalus rahu taastamiseks Euroopas. Meie toetame Ukrainat,“ lisasid nelja riigi spiikrid ühisavalduses.

Ratase kõrval kirjutasid ühisavaldusele alla Edvards Smiltēns Läti, Viktorija Čmilytė-Nielsen Leedu ja Elżbieta Witek Poola parlamendist.

Head Uudised GoodNews