Avaleht Eesti elu

Eesti elu

Ligi pooled lastega peredest sooviksid oma kodu lähiaastail välja vahetada. Enim soovivad noored pered osta või ehitada maja maapiirkonda. Uue kodu puhul soovitakse peamiselt suuremat elamispinda. Rohkem kui poolte eestlaste (54%) hinnangul on pere eluasemevajadust mõjutanud peamiselt koroonapandeemia. Laenuga plaanib kinnisvara osta 49% eestlastest, 42% lätlastest ja 46% leedukatest, selgub Luminori tellitud uuringust. Eestlaste jaoks […]

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega. Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on kohalike omavalitsuste teadlikkuse ja võimekuse tõstmine teenuste kujundamisel ja pakkumisel rände, kohanemise ja lõimumise valdkondades. Partneri esmane üleseanne on kaardistada hetkeolukord ja kujundada […]

Kaitseminister Kalle Laanet kohtus 19. aprillil Tapa sõjaväelinnakus Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskasega, et arutada Balti riikide kaitsealase koostöö, Ukraina piiridel kujunenud olukorra ning sügisel Läänemere piirkonnas toimuva Venemaa suurõppusega „Zapad 2021“ seotud küsimusi. “Balti riikide tihe kaitsekoostöö on regiooni tugevdamise alustala. Ühiselt tegutsedes anname selge sõnumi nii liitlastele, kui ka aggressorile, et meid tuleb võtta […]

Valitsuse liikmed kiitsid eilsel kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 piirangute astmelise leevendamise. Kõige esimesena leevenevad alates 26. aprillist piirangud õues toimuvale huvitegevusele- ja haridusele, noorsootööle, täiendkoolitusele- ja õppele. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid. Hariduselu Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed. Teistele klassidele ja haridusastmetele jätkub distantsõpe. Jätkuvalt võivad kontaktõppes osaleda kõigi […]

President Kersti Kaljulaid alustas täna oma töövisiiti Afganistani, kus liitlasvägede koosseisus teenib hetkel 45 Eesti kaitseväelast. Visiidi eesmärgiks on avaldada toetust liitlasvägedele, tunnustada missioonil viibivaid Eesti kaitseväelasi ning arutada Afganistani liidritega liitlasvägede väljaviimise ja riigi tuleviku küsimusi. Riigipea kohtub oma töövisiidi käigus Eesti kaitseväelastega, Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga, välisministri Haneef Atmariga, Kõrgema Lepitusnõukogu juhi Abdullah […]

Alates tänasest saavad kõik inimesed pakkuda Omniva margikonkursi “Head Eesti asjad’’ raames, milline eestimaalaste jaoks oluline asi võiks leida oma koha postmargil. “Kirjade ja kaartide saatmine on inimeste jaoks aina rohkem seotud emotsioonide jagamisega, mitte lihtsalt info edastamisega. Kirja saatmise juurde kuuluv mark peab samuti selle muutusega kaasas käima ja kajastama saatja jaoks olulisi objekte, […]

Eilsest jõustus loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatus, mis toob 8,5 miljonit eurot lisaraha loometoetuste maksmiseks ning millega leevendatakse kuni 2021. aasta lõpuni loometoetuse taotlemise tingimusi. „Koroonakriis on vabakutselised loovisikud pannud eriti keerulisse olukorda ning senine seadus ei olnud piisavalt paindlik, et neid aidata. Värske muudatus võimaldab loovisikuid täiendavalt 8,5 miljoni euroga toetada ning muudab taotlemise […]

Eesti Erametsaliit saatis Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku maadevahetuse võimaluse taastamiseks. Liidu hinnangul on otstarbekas kõrge loodusväärtusega maid vahetada analoogselt teiste riigile vajalike maade vahetamisega, näiteks Rail Baltica trassile jäävate maade omandamisel. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehele Yoko Alenderile saadetud kirjas juhib Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv tähelepanu ebaõiglasele kompensatsioonimehhanismile, mida riik looduskaitsealuste maade omanikele rangete majandamispiirangute korral pakub. […]