KAITSELIIT TULEB APPI I Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri

Valitsus andis erakorralisel istungil siseministeeriumile loa kaasata Eesti riigipiiri kontrollimiseks eriolukorra ajal kaitseliitu. Oma nõusoleku selleks on kaitseliidu kõrval andnud ka kaitseministeerium ja vabariigi president. Ühes ööpäevas võib kaasata kuni 150 kaitseliidu liiget. Kaitseliitu võib kaasa selle ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks. Alates tänasest taastas Eesti ajutiselt piirikontrolli ka Euroopa Liidu sisepiiridel, selleks et tõkestada … Jätka KAITSELIIT TULEB APPI I Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri lugemist